NL

 

 

Volop suikerbieten zaaien in Maart!

Op 17 maart is al 12% gezaaid en deze week is volop gestart met zaaiactiviteiten. Flevoland loopt met 30% voorop, op de noordoostelijke lichte gronden is nu 5% gezaaid. 
 
Op de kleigronden zijn veel grondbewerkingen nodig om een goed zaaibed te krijgen. In veel gevallen wordt in twee of drie keer, met aangedreven werktuigen, het zaaibed bereid. Ook dan nog zien we een kluiterig zaaibed. Men moet iets dieper zaaien dan wenselijk om het zaad op de vaste ondergrond te krijgen. Dit om te voorkomen dat de zaden droog komen te liggen. Enkele telers hebben geprobeerd te zaaien, maar stellen het toch maar uit totdat het heeft geregend. Andere telers hebben de zaaibedbereiding uitgevoerd maar zaaien nog niet direct en doen dit pas na regen. Eigenlijk is op veel plaatsen de bodemstructuur niet goed, maar wachten tot dit wel zo is zou lang kunnen duren. Op vers geploegd land verloopt de zaai beter.
Op de lichte gronden in het noorden en oosten is ook gezaaid, maar hier blijft het nog achter op het gemiddelde. Op veel percelen is het wachten op de organische mest. Alles komt samen voor de mestverwerkers: grasland, uitrijden over de wintertarwe en nu het reguliere akkerbouwdeel voor bieten en aardappelen. Er wordt nu dag en nacht mest ingewerkt. Het begint plaatselijk zelfs droog te worden. In de omgeving van Dedemsvaart heeft het op de eerste zandkopjes afgelopen zaterdag al gestoven. Gelukkig staat er nog geen gewas boven. Het is de vraag of de gerst als anti-stuifmaatregel tijdig boven staat. We wachten nog steeds op de toelating van drijfmest in de strijd tegen stuifschade. Het is wederom 5 voor twaalf.

Bron: agrarisch.suikerunie.nl

SESVanderHave lanceert AkkerApp!

De veredelingsbedrijven Limagrain Nederland, Nickerson-Zwaan en SESVanderHave Nederland lanceerden onlangs de AkkerApp, dé mobiele teeltplanner voor akkerbouwers en gewasadviseurs. Met deze handige applicatie voor smartphones en tablets vul je in een handomdraai je bouwplan winter- en zomergranen, suikerbieten en uien in. En ook de groenbemesterskeuze voor nateelten en effectieve aaltjesbestrijding wordt er met de app een stuk makkelijker op.

Andere praktische hulpmiddelen zijn de zaaizaadcalculator en de contactmodule om vragen en ervaringen direct met teeltspecialisten te delen. AkkerApp is vanaf nu gratis beschikbaar voor zowel iOS- als Android-gebruikers en snel te downloaden via www.akkerapp.nl

Eerste mobiele teeltplanner voor akkerbouwer
AkkerApp is de eerste agrarische applicatie op het gebied van bouwplanadvies en rassenkeuze. Rekening houdend met grondsoort, voorvrucht, teeltdoel/-rotatie, zaaiperiode en ziektedruk formuleert de applicatie het meest optimale ras voor elke specifieke teeltsituatie. De gebruiker kan daarbij zelfs meer of minder prioriteit aan bepaalde raseigenschappen geven. Eenmaal gedownload kan AkkerApp zowel on- als offline gebruikt worden.

Indien gewenst werkt de app zichzelf in een internetomgeving steeds automatisch bij.

Met een uitgekiende rassenkeuze is binnen de bedrijfsvoering van een akkerbouwbedrijf nog altijd veel te winnen. Maar dan moet die keuze wel haarfijn zijn afgestemd op het teeltdoel en de vaak heel specifieke perceelsomstandigheden. AkkerApp voorziet daarin. Door slim en effectief gebruik van de mogelijkheden van smartphones zijn de initiatiefnemers erin geslaagd om de rassenkeuze en lokale uitgangssituatie op de akker dichter bij elkaar te brengen. Dat is een belangrijke plus voor het rendement.

Ga voor meer informatie en de gratis download naar www.akkerapp.nl
 

© Copyright 2014 SESVanderHave NV. All rights reserved.