NL

 

SESVanderHave zomer update

Het voorjaar was er een met grote verschillen. Het Zuidwesten kampte met droogte en een goed zaaibed was niet altijd te realiseren. Over het algemeen kon er vroeg gezaaid worden. Op 9 april was dan ook 95% van de suikerbieten in Nederland gezaaid.
De bieten kenden een goede start, maar in mei wordt een deel van Drenthe, Groningen, Overijssel en Noordoostpolder getroffen door wateroverlast. Wat resulteert in ondergelopen percelen. In deze gebieden heeft de groei van de bieten enige tijd stil gestaan. Alles bij elkaar wordt er voor 2014 toch een record oogst verwacht. Suikerunie geeft eind juni een prognose af van 15 ton suiker per hectare. De groeipunt datum ligt 9 dagen vroeger dan het meer jaarlijks gemiddelde.

De zomer periode is het seizoen voor de opendagen op de verschillende Proefboerderijen. Woensdag 18 juni hebben we deelgenomen aan de opendag op de Rusthoeve. Op 1 juli is deelgenomen aan de Opendag op de proefboerderij Ebelsheerd. Wij konden veel telers een mooi demoveld laten zien. Met een mooi overzicht van onze rassen welke passen in dit gebied.
 

 

(foto: demoveld Ebelsheerd te Nieuw Beerta)

 

Op woensdag 9 juli konden telers onze rassen demo op Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl bezoeken. Deze opendag was goed bezocht. Donderdag 10 juli was de Proefboerderij Vredepeel aan de beurt. Onder tropische omstandigheden zijn daar onze rassen onder de aandacht gebracht. Deze dag had ondanks de warmte een goede opkomst.

In augustus en september zijn er nog een aantal open dagen waar onze rassendemo’s bezocht kunnen worden. Ook hier hopen we veel telers te zien.

 

 

SESVanderHave lanceert AkkerApp!

De veredelingsbedrijven Limagrain Nederland, Nickerson-Zwaan en SESVanderHave Nederland lanceerden onlangs de AkkerApp, dé mobiele teeltplanner voor akkerbouwers en gewasadviseurs. Met deze handige applicatie voor smartphones en tablets vul je in een handomdraai je bouwplan winter- en zomergranen, suikerbieten en uien in. En ook de groenbemesterskeuze voor nateelten en effectieve aaltjesbestrijding wordt er met de app een stuk makkelijker op.

Andere praktische hulpmiddelen zijn de zaaizaadcalculator en de contactmodule om vragen en ervaringen direct met teeltspecialisten te delen. AkkerApp is vanaf nu gratis beschikbaar voor zowel iOS- als Android-gebruikers en snel te downloaden via www.akkerapp.nl

Eerste mobiele teeltplanner voor akkerbouwer
AkkerApp is de eerste agrarische applicatie op het gebied van bouwplanadvies en rassenkeuze. Rekening houdend met grondsoort, voorvrucht, teeltdoel/-rotatie, zaaiperiode en ziektedruk formuleert de applicatie het meest optimale ras voor elke specifieke teeltsituatie. De gebruiker kan daarbij zelfs meer of minder prioriteit aan bepaalde raseigenschappen geven. Eenmaal gedownload kan AkkerApp zowel on- als offline gebruikt worden.

Indien gewenst werkt de app zichzelf in een internetomgeving steeds automatisch bij.

Met een uitgekiende rassenkeuze is binnen de bedrijfsvoering van een akkerbouwbedrijf nog altijd veel te winnen. Maar dan moet die keuze wel haarfijn zijn afgestemd op het teeltdoel en de vaak heel specifieke perceelsomstandigheden. AkkerApp voorziet daarin. Door slim en effectief gebruik van de mogelijkheden van smartphones zijn de initiatiefnemers erin geslaagd om de rassenkeuze en lokale uitgangssituatie op de akker dichter bij elkaar te brengen. Dat is een belangrijke plus voor het rendement.

Ga voor meer informatie en de gratis download naar www.akkerapp.nl
 

© Copyright 2014 SESVanderHave NV. All rights reserved.