Menu
Zavřít

Většina osiva cukrové řepy, které vyprodukuje firma SESVanderHave je aktivováno. V polních podmínkách aktivace osiva zajišťuje rychlejší a rovnoměrnější vzcházení cukrové řepy. Osivo se nejprve vyčistí a poté se aktivuje ve speciálním zařízení.

Hlavní výhody aktivovaného osiva

  • semena klíčí rychleji, i ve stresových podmínkách, čímž se prodlužuje délka vegetace
  • rovnoměrnější vzcházení cukrové řepy:
    • Znamená rovnoměrnější velikost a tvar bulev, což usnadňuje sklizeň.
    • Usnadňuje herbicidní ochranu díky vyrovnanému porostu (růstové fázi cukrové řepy).

Kombinací výše uvedeného se díky aktivaci osiva cukrové řepy zvyšuje výnos až o 3 % !

SESVanderHave - ošetření řepných semen cukrovky připravené klíčení v grafickém poli SESVanderHave - ošetření řepných semen cukrovky připravené pro vzestup v grafickém poli

Rychlejší vzcházivost

Aktivované osivo vzchází dříve a pomáhá zajistit vyrovnanější porost. Výsledkem je snadnější herbicidní ochrana a jednotné a rychlejší uzavření řádků. Aktivace osiva poskytuje přidanou hodnotu zejména v nepříznivých podmínkách setí. V chladu, suchu nebo v utužené půdě vyklíčí aktivované osivo až o týden dříve než běžné osivo.

Technologie aktivace

Bert Vandenbussche, manažer technologie osiv ve společnosti SESVanderHave, potvrzuje dobré výsledky díky aktivaci osiva: Na technologii aktivace pracuje každá osivářská společnost. Ve společnosti SESVanderhave máme specializovaný tým pro technologii osiv. Tito odborníci neustále pracují na inovacích. Technologie aktivace osiva SESVanderHave přináší vynikající a rovnoměrné výsledky s menším počtem vyběhlic a vynikající skladovatelností osiva.

Čím dříve rostlina vzejde, tím delší bude vegetace. Rychlé zakrytí půdy zajišťuje, že mladé rostliny mohou co nejdříve zachytit maximum dostupného slunečního záření (zásadní faktor růstu). Tyto dva faktory přímo ovlivňují výnos cukru. Zejména ve stresových podmínkách je životaschopnost mladých rostlin z aktivovaného osiva výrazně vyšší oproti osivu bez aktivace. To je klíčový faktor pro úspěšný start na vašem poli, protože zdravé mladé rostliny cukrové řepy jsou vždy lépe připraveny na stresové podmínky související s průběhem počasí, výskytem chorob a škůdců.

Lze skladovat aktivované osivo?

Nejdůležitější roli při skladování osiva hraje vlhkost. Proto je nesmírně důležité, aby bylo osivo skladováno v suchém prostředí. Pouze tak lze přeskladněné osivo použít i v následujícím roce.

Doporučujeme skladovat osivo v originálních boxech nebo v hermeticky uzavřeném a čistém plastovém sáčku (nedávat do sáčku vlhké osivo). Uchovávat ne déle než 18 měsíců. Tímto způsobem si osivo zachová svou klíčivost a je zaručeno jeho dobré vzejití v následujícím roce.

Při správném skladování aktivovaného osiva se vzcházivost v následujícím roce neliší. Účinek aktivace je plně zachován!