Menu
Zavřít

ESTA je známka kvality, kterou uděluje Evropská semenářská asociace společnostem zpracovávajícím osiva s náležitou péčí a kvalitou.

V roce 2020 byla společnosti SESVanderHave již pošesté obnovena certifikace ESTA.

Společnost SESVanderHave díky ní může zaručit svým zákazníkům a celému odvětví, že své produkty vyrábí na základě nejlepší dostupné praxe. Je také důkazem maximálně profesionálního zacházení s chemickými látkami používanými při moření osiva.

Certifikace ESTA není zákonná povinnost, ale známka kvality, kterou uděluje Evropská semenářská asociace (European Seed Association – ESA). Tohoto příkladu nyní následují i další země mimo Evropu. K výzvě se připojuje stále více evropských výrobců osiv, včetně společnosti SESVanderHave, a snaží se nastavit si laťku kvality co nejvýše.