Menu
Zavřít

Start’Up je název technologie primingu, kterou společnost SESVanderHave používá pro většinu svých osiv cukrové řepy.

Priming neboli předkličování spočívá v „aktivaci“ semen za účelem rychlejšího a jednotnějšího vyklíčení na poli. Semena nejprve projdou čištěním a poté jsou ošetřena ve speciálních zařízeních. Dosažené výsledky na poli jsou ohromující:

1. Semena klíčí rychleji a zlepšuje se jejich vitalita za stresových podmínek, takže se prodlužuje délka vegetace.

2. Homogennější vzcházení vede k jednotnější velikosti a tvaru bulev, díky čemuž se řepa sklízí s menšímí ztrátami.

3. Vzcházení na poli je jednotnější, což umožňuje mnohem efektivnější regulaci plevelů.

4. Výsledkem výše uvedených výhod je to nejdůležitější - až 3% nárůst výnosu cukru z polí cukrové řepy díky technologii Start’Up.

Rychlejší vzcházení na poli

Předklíčená semena vzejdou dřív a zajišťují jednotnější růst. Díky tomu se řádky rychle zavírají, což usnadňuje ošetřování. Přidaná hodnota technologie Start’Up se ukazuje zejména v obtížných podmínkách setí. V extrémním chladu nebo suchu či při vzniku půdního škraloupu předklíčená semena vzejdou až o týden dříve než semena neošetřená.

Start’Up překonává konkurenci

Výsledky dosažené pomocí technologie primingu společnosti SESVanderHave zkoumaly různé nezávislé evropské výzkumné ústavy. Start’Up se často ukazuje být nejlepší mezi technologiemi primingu nabízenými výrobci osiv cukrové řepy.

Dobré výsledky technologie Start’Up potvrzuje i Bert Vandenbussche, projektový vedoucí technologie osiv společnosti SESVanderHave: „Technologiemi primingu se zabývají všichni výrobci cukrové řepy, ale my jsme přesvědčeni, že SESVanderHave vyniká ve všech oblastech. Díky našemu motivovanému týmu vědců, kteří předklíčená semena pečlivě sledují, dosahuje společnost SESVanderHave perfektních, jednotných výsledků s menším množstvím odpadu a vynikající skladovatelností, takže se naše technologie Start’Up může řadit mezi světovou špičku!“

Čím dříve rostlina vyklíčí, tím delší bude období jejího růstu. Kromě toho také platí, že když rostliny rychle vyrostou, jsou brzy vystaveny maximu dostupného slunečního záření, což je zásadní podmínka růstu. Tyto dva faktory představují přímou cestu k vyšším výnosům. Mladé rostliny předklíčené technologií Start’Up mají výrazně vyšší vitalitu, zejména ve stresových podmínkách. A jak ví každý pěstitel, právě to je klíčový faktor pro úspěšnou sklizeň. Zdravá mladá cukrová řepa vždy lépe odolává špatnému počasí, chorobám a časnému výskytu hmyzu.

Prospekt (Anglicky)

Stáhnout