Menu
luk

Sidst opdateret den 9. oktober 2020

Politik om beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelsen af data og sikkerheden af personoplysninger er meget vigtig for SESVANDERHAVE NV/SA (i det følgende benævnt ”SESVANDERHAVE”). Vi håndterer personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i den belgiske databeskyttelseslovgivning (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens / Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel – 30. juli 2018), den generelle databeskyttelsesforordning 2016 (GDPR) og bestemmelserne i andre gældende love, forskrifter og regler. SESVANDERHAVE kan ændre denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden. På dette websted kan du altid se den nyeste version af vores databeskyttelsespolitik.

Hvem har ansvaret for behandling af dine personoplysninger?

SESVanderhave med hjemsted på 3300 Tienen, Industriepark 15, CVR-nummer 0431.431.749, telefon +32 16 80 82 11, er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger defineret nedenfor.

Hvilke oplysninger indsamler vi, og til hvilke formål indsamler, behandler og anvender vi dine oplysninger?

Først og fremmest kan vi bekræfte dig, at bare det at besøge vores websted www.sesvanderhave.com og/eller www.eshop.sesvanderhave.comikke afslører din identitet, men kun nogle oplysninger såsom, men ikke begrænset til, hvilken internetudbyder, du bruger.

I det følgende kan du finde oplysninger om de forskellige behandlingsaktiviteter, vi udfører.

 • Hvis du sender os en e-mail, bruger vi de personoplysninger (for eksempel navne, adresse, telefonnummer osv.), som du vælger at videregive til os, med det formål at svare på dine spørgsmål eller kommentarer samt til at håndtere dine ordrer eller som en del af opfyldelsen af ​​en kontrakt på baggrund af behovet for at træffe foranstaltninger før kontraktindgåelse.

Datalagringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år, efter at du er blevet inaktiv som kontaktperson.

 • Hvis du tilmelder dig for at modtage nyhedsbreve eller invitationer til vores virksomheds begivenheder, for eksempel gennem applikationen på vores websted, www.sesvanderhave.com, bruger vi dine personoplysninger (navn og e-mailadresse) til at sende dig anmodet kommunikation, baseret på udførelsen af ​​aftalen med dig, især dit abonnement på vores nyhedsbreve eller begivenheder.

Datalagringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år, efter at du er blevet inaktiv som kontaktperson.

 • I forbindelse med vores kommercielle forhold til dig kan vi også sende dig nyhedsbreve eller invitationer på vores eget initiativ, for eksempel til salgsfremmende formål baseret på behovet for at fremme vores legitime interesse. Vores legitime interesse er at bedre tjene dig som klient ved at holde dig informeret om vores aktiviteter og produkter. Hvis du ikke ønsker at modtage disse nyhedsbreve og invitationer, kan du altid gøre indsigelse mod dette.

Datalagringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år, efter at du er blevet inaktiv som klient (medmindre du modsætter dig dette).

 • Vi indsamler og behandler dine personlige data (navn, adresse, e-mail-adresse, firma, som du handler for, telefonnummer) for at administrere din registrering som bruger af onlinebutikken. Behandlingen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for udførelsen af ​​aftalen med dig. Behandlingen af ​​dine personoplysninger er nødvendige for at registrere dig som bruger af onlinebutikken, ellers kan din registrering ikke administreres.

Datalagringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du sletter din konto eller efter ti års inaktivitet.

 • Vi kan indsamle og behandle personoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, det firma, du handler for, bestillingsdata, betalingsdata, kundenummer, momsnummer eller CVR-nummer, telefonnummer) til formålet i forbindelse med levering af vores tjenester, for eksempel hvis du bestiller produkter via vores websted eller en af ​​vores onlinebutikker, baseret på udførelsen af ​​aftalen med dig.

Datalagringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år efter levering af tjenesten, f.eks. en bestilling.

 • Hvis du benytter faciliteten til at ansøge om et job eller sende dit CV online via vores websted, behandles dine personoplysninger for at vurdere din ansøgning i sammenhæng med at tage forudgående kontraktforanstaltninger og opretholde en ansættelsesreserve baseret på behovet for at varetage vores legitime interesse. Vores legitime interesse består i at kontakte dig senere for at give dig en jobmulighed, hvis der ikke er nogen ledig stilling med det samme. Hvis du ikke ønsker at blive inkluderet i rekrutteringsreserven, kan du altid gøre indsigelse mod dette.

Datalagringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger i højst 10 år efter din ansøgning.

Vi indsamler kun personoplysninger, der er nødvendige med hensyn til ovennævnte aktiviteter.

Overførsel af dine personoplysninger

Personoplysninger kan behandles af os eller af ethvert af vores tilknyttede selskaber, både inden for eller uden for EU, til de formål, der er angivet ovenfor. Da nogle af landene uden for Den Europæiske Union ikke tilbyder et niveau af beskyttelse af personoplysninger svarende til Den Europæiske Union, har vi sørget for kontraktmæssige garantier, der overholder EU's generelle databeskyttelsesforordning af 2016. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter uden for SESVANDERHAVE-koncernen, undtagen for og i forbindelse med levering af vores tjenester. Personoplysninger kan også overføres til tredjeparter uden for SESVANDERHAVE-koncernen og tredjeparter i lande uden for EU, hvor det er nødvendigt, i hvilket tilfælde vi sørger for ovennævnte kontraktmæssige garantier.

Dine rettigheder

Du har flere rettigheder:

 • Du har altid ret til at få adgang til dine personoplysninger.
 • Du har altid ret til at rette dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få dine personoplysninger slettet.
 • Du har ret til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger.
 • Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, når behandlingen af ​​dine personoplysninger finder sted på baggrund af dit samtykke.
 • Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
 • Du har ret til dataportabilitet.

Anmodninger herom kan sendes til SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIUM eller til privacy@sesvanderhave.com.

Du har altid ret til at indgive et krav til tilsynsmyndigheden på det sted, hvor du bor. For Belgien er dette:

Data Protection Authority
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
contact@apd-gba.be
Tlf. +32 2 247 48 00.
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Eksterne links

Vores websted kan fra tid til anden indeholde links til sider, der tilhører tredjeparter. SESVANDERHAVE har ingen indflydelse på indholdet og udformningen af eksterne udbyderes websteder. Denne databeskyttelsespolitik gælder ikke for dem. Besøg på de pågældende websteder er på egen risiko.

Beskyttelse af dine oplysninger

SESVANDERHAVE har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger mod tab og mod enhver form for ulovlig behandling.