Menu
Zatvori

Gorivo budućnosti

Mnogi ljudi ne znaju da je šećerna repa također značajan izvor bioetanola. Bioetanol je osnovni materijal za proizvodnju biogoriva, što je trenutno gorivo od velikog interesa.

Šećerna repa stoga predstavlja pravi izvor energije, a kao inovativni globalni igrač, SESVanderHave je također pionir u istraživanju uloge šećerne repe u proizvodnji bioetanola.

"Razvoj Tropical Beet SESVanderHave i nova primjena šećerne repe simbol je kontinuiranog traženja za poboljšanje i obnovu SESVanderHave-a", kaže Jean-Noël Evrard. "Zahvaljujući svojim predanim istraživanjima, velikom fleksibilnošću i opsežnim poznavanjem lokalnih tržišta, SESVanderHave je istinski globalni igrač na međunarodnom tržištu sjemena šećerne repe".