Menu
uždaryti

Rob van Tetering – generalinis direktorius

Rob Van Tetering vadovauja bendrovei „SESVanderHave“ nuo 2008 m. spalio 2 d. Savo karjerą cukrinių runkelių sektoriuje jis pradėjo Nyderlandų bendrovėje „D.J. Vanderhave“, čia jis devynerius metus dirbo tarptautinio pardavimo vadovu. Vėliau jis bendrovėje „Advanta Seeds“ ėjo tarptautinio pardavimo direktoriaus pareigas. 2005 m. Rob Van Tetering tapo „SESVanderHave“ vykdomuoju direktoriumi, o 2008-aisiais – generaliniu direktoriumi.

Jo dešinioji ranka SESVanderHave valdyboje, kurią sudaro Vyriausiasis finansų direktorius, Stijn Van Molle, Generalinis direktorius Prancūzijai, Bruno Dequiedt, Komercijos direktorius, Bruno Vandamme, Operacijų direktorius, Benny Jacobs, Mokslinių tyrimų ir plėtros direktorius, Hendrik Tschoep ir žmogiškųjų išteklių direktorė, Ann Van Loon.

Stijn Van Molle – Vyriausiasis finansų direktorius

Stijn Van Molle pradėjo savo karjerą SESVanderHave kompanijoje užimdamas Grupės finansų vadovo poziciją 2015 metais. 2019 metų liepą, jis užėmė Vyriausiojo finansų direktoriaus poziciją, tapdamas ir SESVanderHave valdybos nariu.

Prieš prisijungiant prie SESVanderHave, Stijn dirbo KPMG, tarptautinėje apskaitos ir konsultavimo firmoje, kurioje įgijo 14 metų patirtį ir ėjo vyresniojo vadovo pareigas nuo 2010 iki 2015.

Bruno Dequiedt, sėklų gamybos direktorius ir Prancūzijos vyriausiasis vadybininkas

Bruno Dequiedt yra „SESVanderHave“ grupės sėklų gamybos direktorius. Jis taip pat eina Prancūzijos vyriausiojo vadybininko pareigas.

Savo karjerą pradėjo cukraus gamybos pramonėje. Po 5 metų, 1990-aisiais, jis prisijungė prie bendrovės „SESVanderHave“.

Jis ėjo skirtingas pareigas keliose verslo srityse, įskaitant vadovavimą bandymams, produktų kūrimą, rinkodarą, pardavimą ir sėklų gamybą.

Bruno Vandamme, komercijos direktorius

Bruno Vandamme bendrovės „SESVanderHave“ komercijos direktoriaus pareigas eina nuo 2009-ųjų.

Savo karjerą bendrovėje jis pradėjo dar 1990 m. Tada bendrovė buvo žinoma pavadinimu SES ir turėjo kelis filialus, įskaitant Belgijoje esantį SAPSA, kur Bruno buvo atsakingas už komercinę veiklą. Po trejų metų jis perėjo į SES pagrindinę būstinę, kur eidamas pardavimo vadovo pareigas buvo atsakingas už cukrinių runkelių sėklų pardavimą.

1997 m. jis tapo atsakingas už pardavimą Vidurio ir Rytų Europoje.

Benny Jacobs, operacijų vadovas

Benny Jacobs prisijungė prie bendrovės „SESVanderHave“ kaip gamyklos vadovas 1997 m., o operacijų vadovu tapo 2016 m. Jis atsakingas už gamybos, logistikos, sveikatos, saugos ir aplinkos, energijos ir techninių paslaugų skyrius.

Savo karjerą pradėjo 1989 m. VCST automatikos sektoriuje, kur dirbo procesų inžinieriumi, o vėliau – projektų vadovu.

Įgijęs patirties kaip logistikos ir planavimo vadovas bendrovėje „Spaas Kaarsen“ iš Hamonto-Achelio, 1997 m. jis prisijungė prie bendrovės „SESVanderHave“.

Hendrik Tschoep – Moklsinių tyrimų ir plėtros direktorius

2019 metais Hendrik Tschoep ėmėsi mokslinių tyrimų ir plėtros direktoriaus pareigų. Hendrik pradėjo savo karjera SESVanderHave 2008 metais ir dirbo selecininku.

2014 metais jis tapo „Inbred Line“ plėtros vadovu, kuriame koordinavo mokslinius tyrimus, susijusius su naujų veislių linijų kūrimu.

Eidamas mokslinių tyrimų ir plėtros direktoriaus pareigas, Hendrik yra atsakingas už pasaulinės tyrimų ir selekcinės veiklos integravimą ir koordinavimą SESVanderHave kompanijoje.

Ann Van Loon – Žmogiškųjų išteklių direktorė

Kadangi SESVanderHave darbuotojai yra didžiausias mūsų turtas ir norime įsitikinti, kad nuolat investuojame į savo žmones, SESVanderHave valdyba nusprendė, kad jų balsai būtų atstovaujami, į valdybos komandą įtraukdami Ann Van Loon.

Ann dirbo personalo vadove SESVanderHave nuo 2008 m., O žmogiškųjų išteklių direktoriaus pareigas pradėjo eiti 2019 m.

Prieš prisijungdama prie SESVanderHave, Ann jau turėjo daugiau nei 15 metų patirtį žmogiškųjų išteklių sektoriuje dirbdama „Benelux“ žmogiškųjų išteklių vadove „General Electric“ ir „Hercules“.