Kwaliteitsvolle bewerking

 

In de fabrieken van SESVanderHave in Tienen (België), Kiev (Oekraïne) en Alexeyevska (Rusland) ondergaan de suikerbietenzaden een complexe en hoogtechnologische behandeling met als doel de beste kwaliteit te garanderen aan landbouwers over de hele wereld.

 

 

High-tech bewerking

 

De bewerking (of ‘processing’) van suikerbietenzaden gebeurt in verschillende stappen. Nadat de ruwe zaden vanuit de productiezones naar de fabrieken zijn gebracht, kan het schoningsproces beginnen. Eerst worden stokjes, stenen, gedroogde aarde en vreemde zaden verwijderd. Vervolgens worden ook de te kleine zaden, lege zaden en zaden met een onvoldoende kieming uitgezeefd.

De zaden die overblijven worden vervolgens gepolijst en gesorteerd. Dit is een erg selectief proces.

 

De volgende stap is pillering. Het zaadje wordt omhuld met een poeder op basis van klei en houtmeel, wat het zaadje mooi rond maakt. De gelijkmatige vorm is immers van groot belang voor de verzaaibaarheid op het veld. Pilleren gebeurt in grote ronddraaiende trommels, waarin de zaden onophoudelijk met water en poeder bespoten worden tot ze een perfect ronde vorm hebben. Daarna wordt het zaad gedroogd, opdat het omhulsel hard wordt. Dankzij SESVanderHave’s gesofisticeerde machines verloopt dit proces vrij snel, wat de kwaliteit van het zaad alleen maar ten goede komt.

 

Na de pillering volgt de coating. Dat extra laagje bestaat uit een mengsel van fungiciden en insecticiden. Door ze direct op de pil aan te brengen, kan de totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen sterk verminderd worden, wat de suikerbietenteelt een pak milieuvriendelijker maakt. Het mengsel bevat ook nog een beschermende polymeer en wordt blauw gekleurd.

 

De zaden worden verpakt in dozen van honderdduizend zaden, de zogenaamde eenheden. Nu zijn ze klaar om geëxporteerd te worden naar meer dan vijftig landen over de hele wereld. Amper 20 tot 25 procent van het initiële geoogste zaad wordt uiteindelijk als commercieel zaad verkocht. De strenge kwaliteitscontroles bewijzen dus dat enkel het beste zaad bij de telers geraakt.

 

 

Opeenvolging van strenge controles

 

Van augustus tot eind februari draaien de fabrieken van SESVanderHave dag en nacht om het zaad op tijd te leveren. Omdat elk zaadje in een biet moet resulteren, ondergaan de zaden vele kwaliteitscontroles.
“Na elke stap – van de schoning, pillering, coating tot en met de verpakking – vertrekken er stalen naar het labo. Zaden die niet voldoen, krijgen een extra behandeling of worden geëlimineerd uit de productieketen”, zegt Jan Van Roie, Quality Manager bij SESVanderHave. Dankzij deze opeenvolging van strenge controles kan SESVanderHave de kwaliteit en de prestaties van het zaad garanderen.
 

 

Kwaliteitscontrole voor optimale resultaten

 

In de kwaliteitslaboratoria worden de zaden veelvuldig getest. Naast het kaliber van de zaden, gaat het kwaliteitslaboratorium vooral de kiemkracht en de kiemsnelheid na. “Deze kwalitatieve inschatting is de belangrijkste parameter voor de landbouwer”, gaat Jan Van Roie verder. “We controleren hoe de zaden kiemen onder verschillende weersomstandigheden. We weten hoe onze zaden reageren in de meest gunstige tot in de meest extreme klimatologische condities. Zo garanderen we elke teler de meest optimale kieming. Naast de tests op kiemkracht worden ook controles op het vochtgehalte, de gehaltes aan fytoproducten en de verzaaibaarheid uitgevoerd. Voor dat laatste beschikt het kwaliteitslaboratorium in Tienen over zaaielementen van alle gebruikte zaaimachines ter wereld. Elk seizoen voeren we zo meer dan 120.000 tests uit.”

 

Dankzij de hoogtechnologische bewerking, met volledige traceerbaarheid en een nauwgezette kwaliteitscontrole tijdens het hele proces, garandeert SESVanderHave de hoogste zaadkwaliteit beschikbaar op de markt.

 

 

© Copyright 2016 SESVanderHave NV. All rights reserved.