Start’Up voor u behandeld

 

Start’Up is de naam van de primingtechnologie die door SESVanderHave wordt toegepast op een aanzienlijk gedeelte van de suikerbietenzaden. Deze techniek werd ontwikkeld in samenwerking met de Britse partner Germains Technology Group, die een jarenlange ervaring heeft met deze technologie.

 

Priming houdt in dat de zaden ‘geactiveerd’ worden om op het veld sneller en gelijkmatiger te kiemen. Het zaad wordt eerst geschoond en daarna in speciaal daarvoor ontwikkelde installaties behandeld. Op die manier zijn de resultaten op het veld verbluffend:

 

1. De zaden kiemen sneller en de kiemkracht onder stressomstandigheden verbetert, waardoor de groeicyclus verlengd wordt.
 

2. De gelijkmatigere opkomst zorgt voor een meer uniforme grootte en vorm van de suikerbiet, waardoor rooien makkelijker wordt.
 

3. De veldopkomst is homogener, waardoor ook de onkruidbestrijding een pak efficiënter verloopt.
 

4. Al deze voordelen samen leiden tot waar het écht om draait: de opbrengst van een suikerbietenveld kan dankzij Start’Up tot 3% toenemen.

 

 

 

Een snellere veldopkomst

 

Aangezien Start’Up-zaden voorgekiemd zijn, komen ze op het veld sneller uit dan gewone, niet-behandelde zaden. Start’Up bewijst zijn waarde vooral bij moeilijke zaaiomstandigheden. Bij extreme koude, droogte of dichtslibbende gronden zullen de geprimede zaden zelfs tot een week sneller kiemen dan gewone zaden.

 

 

Start’Up overtreft de concurrentie

 

Diverse onafhankelijke Europese onderzoeksinstituten hebben de goede prestaties van SESVanderHave’s primingtechniek onderzocht én vastgesteld. Start’Up komt, van alle suikerbietenzadenproducenten, vaak als de beste primingstechniek naar voor.

 

Bert Vandenbussche, Project Leader Seed Technology bij SESVanderHave, beaamt de goede resultaten van Start’Up: “Elke suikerbietenzadenproducent is met priming bezig, maar we mogen wel stellen dat SESVanderHave uitblinkt op alle vlakken. Dankzij ons gemotiveerde team van wetenschappers, die de geprimede zaden op de voet volgen, zorgt SESVanderHave voor uitstekende homogene resultaten, minder doorschieters en een excellente bewaarbaarheid. Onze Start’Up-technologie behoort dus tot de absolute wereldtop!”

 

Hoe sneller het plantje uit de grond komt, des te langer duurt de vegetatieperiode. Daarnaast is een snelle bodembedekking voor de jonge plantjes een goede garantie op veel zonlicht, een onontbeerlijke factor voor een goede groei. Deze twee factoren leiden rechtstreeks tot een hogere opbrengst. Bovendien zullen dankzij de snelle kieming de reserves van het suikerbietenplantje niet uitgeput geraken. De groeikracht van de Start’Up-plantjes zal aanzienlijk toenemen, vooral in stressvolle situaties. En zoals elke teler weet is dat een sleutelfactor voor het telen van succesvolle gewassen: jonge, gezonde suikerbieten zijn altijd beter gewapend om, vroeg in het seizoen, te vechten tegen slechte weersomstandigheden, ziektes en insecten.

 

 

Homogene gewassen

 

Hoe homogener de zaden, hoe gelijker de kiemcapaciteit, hoe beter voor de teler. SESVanderHaves perfect gecontroleerde Start’Up-technologie draagt bij tot de verbetering van deze homogeniteit door alle zaden in hetzelfde stadium van het kiemproces te brengen. De homogeniteit van de zaden zorgt ervoor dat onkruid gemakkelijker en effectiever kan bestreden worden.

 

 

Start’Up = hogere opbrengst

 

Een snelle veldopkomst met een langere groeicyclus en homogene gewassen met een betere rooibaarheid zorgen uiteindelijk voor hetgeen wat de teler écht belangrijk vindt: een hogere opbrengst. Dat bewijzen ook de tests die door SESVanderHave zijn uitgevoerd in verschillende landen.

 

 

© Copyright 2016 SESVanderHave NV. All rights reserved.