Menu
sluiten

Tot deze categorie behoren ziekten veroorzaakt door schimmels die het suikerbietenblad aantasten en waarvan de symptomen zich meestal openbaren vanaf de zomer (in het begin voor cercospora en meeldauw, wat later voor ramularia en roest) tot de oogst.

De belangrijkste bladziekten zijn:

  • Cercospora
  • Meeldauw
  • Roest
  • Ramularia

Cercospora

Cercospora wordt gekenmerkt door het verschijnen van grijsachtige vlekken op de bladeren omgeven door een rode of bruine rand en met kleine zwarte puntjes. Bij zware aanvallen, kunnen deze vlekken groter worden en ervoor zorgen dat de bladeren volledig verdrogen. De plant reageert dan door nieuwe hartbladeren te vormen.

In Europa is cercospora de bladziekte die het meeste schade veroorzaakt. De ziekte ontwikkelt zich snel. Daarom moet men dan ook een grote waakzaamheid aan de dag leggen op het vlak van fytosanitaire behandelingen. Het is de enige ziekte waarbij een behandeling op minder dan anderhalve maand voor de oogst nog zinvol kan zijn.

Aangezien schimmels houden van warme en vochtige omgeving, komen de aanvallen van cercospora vaker voor gedurende warme en onweerachtige zomers en zijn zij dan ook schadelijker. Dat betekent in het Middellandse Zeegebied, in Centraal-Europa en de Balkan. Gedurende de laatste jaren heeft zij ook opgang gemaakt in de andere streken van Europa.

SESVanderHave suikerbieten - ziektes bladziekte cercospora wortel

Roest en meeldauw

Roest en meeldauw zijn gemakkelijk te identificeren. Roest wordt gekenmerkt door oranjeachtige puisten; meeldauw door een witachtige dons op de bovenzijde van de bladeren. Deze twee ziekten komen heel vaak voor. Terwijl meeldauw tot een groot rendementsverlies kan leiden bij grote druk, veroorzaakt roest gewoonlijk minder schade.

SESVanderHave suikerbieten - bladziektes suikerbietblad vlekken roest meeldauw

Ramularia

Ramularia veroorzaakt symptomen die lijken op cercosporiose: witachtige vlekken met een bruine rand rond (rood tot bruin voor cercospora) met kleine witte puntjes (zwarte voor cercospora). Deze ziekte veroorzaakt vooral een lager suikergehalte en komt overal in Europa voor. Op dit ogenblik komt ze in onze streken wel minder vaak voor dan vroeger.

SESVanderHave suikerbieten - ziektes en plagen bladziektes veld

Bestrijding

Om suikerbieten te beschermen tegen bladziekten worden twee grote algemene principes gevolgd:

1. Agronomische maatregelen:

  • een te snelle teeltwisseling vermijden
  • een goed beheer van de oogstresidu’s en de silo’s die als reservoir dienen voor deze schimmels
  • eventueel een variëteit kiezen die minder gevoelig is voor bladziekten (vooral in de bietenstreken van Europa waar de schade als gevolg van cercospora frequent en aanzienlijk is)

2. Fytosanitaire bescherming:

In bepaalde streken bestaat er een observatienet voor de symptomen van bladziekten. Als een ziekte gesignaleerd wordt in die of die zone, moet gecontroleerd worden of die ziekte ook voorkomt op uw perceel. In voorkomend geval zal de planter een telling uitvoeren en zich ervan vergewissen dat de interventiedrempel overschreden is voor hij sproeit met een aangepast schimmelwerend product. In functie van de regio’s zijn 1 tot 3 behandelingen nodig. Het is belangrijk dat de gebruikte actieve stof goed afgewisseld wordt en dat er niet te laat op het seizoen gesproeid wordt.

SESVanderHave Suikerbietenzaad - Technische fiche, ziektes en plagen - Bladziektes

Technische fiche

Download