Menu
sluiten

Rhizoctonia-wortelrot wordt veroorzaakt door de grondschimmel Rhizoctonia solani. Deze ziekte veroorzaakt een donkerbruine verrotting van de wortel en van de wortelhals.

SESVanderHave suikerbieten - ziekte rhizoctonia wortelrot evolutie

Verspreiding van rhizoctonia

Op het veld wordt de ontwikkeling van deze schimmel bevorderd door de aanwezigheid van waardplanten, overvloedige neerslag en hoge temperaturen in de lente en in de zomer. Een slechte bodemstructuur stimuleert ook de vermeerdering van deze schimmel.

De Rhizoctonia solani-stam die verantwoordelijk is voor de ziekte rhizoctonia-wortelrot op bieten, bezit een relatief breed spectrum aan waardplanten: het kan andere teelten (maïs, groenten enz.), raaigras en bepaalde soorten onkruid aantasten. De suikerbietenvelden die het meeste getroffen worden door de ziekte zijn vaak de zones waar men ook maïs teelt.

Symptomen van rhizoctonia

De ziekte komt tot uiting op het einde van de zomer of in het begin van de herfst. De schade door rhizoctonia wordt zichtbaar in de vorm van kleine haarden die geleidelijk aan groter worden.

1. Aan de bladeren

 • plotse bladverwelking, die leidt tot chlorose en volledige bladafsterving
 • de dode bladeren zitten vast aan de wortel en vormen een rozet van bruine bladeren
 • juist voor de plant sterft, kan een nieuw bladerenboeket verschijnen in het midden van het bruine rozet

2. Aan de wortel

 • een droge, donkerbruine tot zwarte verrotting aan het oppervlak of in de grond
 • soms kan de biet volledig verdwijnen, vooral in het centrum van de haarden
SESVanderHave suikerbieten - ziektes en plagen rhizoctonia bruine wortel

Gevolgen van rhizoctonia

De ziekte wordt aangetroffen in talloze regio's over heel de wereld en in alle bodemsoorten. In Europa komt de schimmel in de meeste bietenteeltgebieden voor in een aantal duidelijk afgelijnde zones. In sterk besmette percelen kan de schade belangrijke economische gevolgen hebben: groot rendementsverlies, lager suikergehalte, toegenomen grondtarra, slechte industriële kwaliteit en moeilijke opslag.

Bestrijding van rhizoctonia

In Europa is geen enkel schimmelwerend middel verkrijgbaar om de ziekte rhizoctonia-wortelrot te bestrijden. Indien blijkt dat men het komende jaar een grote besmetting verwacht, combineert u best de volgende maatregelen:

 • Verleng uw gewasrotatie: 3 tot 5 jaar tussen twee bietenteelten.
 • Vermijd dat maïs bijna constant in de rotatie staat - tarwe of wintergerst voor het zaaien van de bieten is wel goed.
 • Behoud een goede bodemstructuur door een geschikte organische bemesting.
 • Pas uw grondbewerking aan: samendrukking van de grond is nefast voor uw bieten - gebruik daarom geen te zware machines en werk niet in slechte omstandigheden.
 • Zorg voor een goede drainage, want natte plekken zijn de geschikte omgeving voor de rhizoctoniaschimmel.
 • Vermijd schoffelen, want dit kan mogelijk besmette aarde op de wortelhals werpen.
 • Vermijd de opslag van zieke bieten omdat dat de aantasting nog verergert.

Daarnaast zaait u best een dubbeltolerante variëteit rhizomanie-rhizoctonia van SESVanderHave. SESVanderHave staat immers aan de top van de dubbeltolerante variëteiten rhizomanie-rhizoctonia. De dubbeltolerante variëteiten die momenteel worden aangeboden door SESVanderHave in Frankrijk, België en Nederland, combineren een zeer goede resistentie tegen de ziekte en uitstekende prestaties op gebied van financieel rendement, wortelopbrengst en suikergehalte.

SESVanderHave Suikerbietenzaad - Technische fiche ziektes - Rhizoctonia

Technische fiche

Download