Menu
Zamkinij

Pracownicy SESVanderHave to szerokie grono ekspertów, począwszy od laborantów a skończywszy na operatorach maszyn.

Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu 600 naszych pracowników z całego świata, nic nie jest pozostawione przypadkowi. To jedna z najważniejszych silnych stron firmy Sesvanderhave, wiodącego, światowego producenta nasion buraka cukrowego.

Dział R&D

SESVanderHave nieustannie inwestuje w programy badawcze, które pozwalają dostarczać rozwiązania „szyte na miarę”.

Z pośród 600 zatrudnionych w SESVanderHave pracowników, 32% pracuje w dziale badań i rozwoju.

Dodatkowo SESVanderHave inwestuje rocznie 18% obrotu w badania i rozwój.

Kluczowym celem jest dostarczanie nowych odmian:

- o lepszych parametrach jakości nasion

- większym potencjale plonu cukru

- udoskonalonym systemie obrony na stresy środowiskowe

- o zwiększonej odporności na choroby.

Każdego roku testujemy 12 000 nowych genotypów.

Każdego roku, siejemy milion nowych roślin w doświadczeniach polowych.
W naszych fabrykach

W naszych fabrykach

Połowa z pośród pracowników SESVanderHave pracuje w jednej z naszych czterech fabryk nasiennych. Są one zlokalizowane w Tienen (Belgia), Kijowie (Ukraina), Calignac (Francja) i Alexejewce (Rosja). Proces produkcji składa się z różnych faz, zawierających oczyszczanie, peletowanie, otoczkowanie, i pakowanie. Każde nasionko, opuszczając nasze fabryko to rezultat jakości i doświadczenia.

Przeczytaj więcej o procesie produkcji tutaj.

Dział sprzedaży

SESVanderHave ma rozbudowaną sieć sprzedaży na świecie. Służy ona pomocą dla klientów, aby mogli wybrać dopasowaną dla niego odmianę.

Kliknij tutaj, że znaleźć lokalny kontakt.

Nasz zespół dyrektorów zarządzających

Rob van Tetering – Prezes Zarządu

Rob Van Tetering został prezesem zarządu SESVanderHave 2 Października 2008. Rozpoczął swoją karierę w holenderskiej firmie nasiennej D.J. Vanderhave, będąc międzynawowym menadżerem Sprzedaży przez dziewięć lat. Następnie pracował jako międzynarodowy dyrektor do spraw sprzedaży w firmie Advanta. W roku 2005 został Dyrektorem operacyjnym SesVanderHave a następnie w 2008 został prezesem firmy.

Jego zespół dyrektorów zarządzających składa się z: Christiane Vanleeuw (Dyrektor do spraw finansowych i Dyrektor Generalny w Belgii), Bruno Dequiedt (Dyrektor do spraw produkcji nasion i Dyrektor Generalny we Francji), Bruno Vandamme (Dyrektor Marketingu), Benny Jacobs (Dyrektor operacyjny), Gerhard Steinrücken (Dyrektor R&D).

Christiane Vanleeuw - Dyrektor do spraw finansowych i Dyrektor Generalny w Belgii

Christiane Vanleeuw jest dyrektorem finansowy grupy SESVanderHave. W centrali firmy w Belgii pełni również funkcję dyrektora generalnego.

Christiane ma ponad 35 lat doświadczenia w sektorze finansowym, zarządzania zasobami ludzkimi I sprawami prawnymi. Rozpoczęła swoją karierę w firmie Deloitte & Touche w Brukseli w roku 1981 jako specjalista do spraw audytu, rachunkowości, podatków, prawa, konsultingu i spraw finansowych.

W 1985, rozpoczęła pracę w SESVanderHave, w roku 2005 dołączając do grona dyrektorów zarządzających jako dyrektor do spraw finansowych grupy SESVanderhHave.
Bruno Dequiedt – Dyrektor do spraw produkcji nasion i dyrektor generalny we Francji.

Bruno Dequiedt jest dyrektorem do spraw produkcji nasion grupy SESVanderHave. Pełni również funkcję dyrektora generalnego we Francji.

Rozpoczął swoją karierę w przemyśle cukrowniczym. Po 5 latach w roku 1990 dołączył do firmy SESVanderHave. Pełnił różne funkcje w różnych obszarach naszej firmy jako menager do spraw: doświadczeń, do spraw rozwoju produktu, marketingu i sprzedaży, produkcji nasion.
Bruno Vandamme – Dyrektor handlowy

Bruno Vandamme został dyrektorem handlowym w firmie SESVanderHave w roku 2009.

Rozpoczął swoją karierę w firmie 1990 roku. Wówczas znanej jako SES, firma miała wówczas wiele filii, takich jak SAPSA, w której Bruno Vandamme odpowiadał za sprawy handlowe. Po trzech latach został przeniesiony do siedziby głównej SES, gdzie jako menadżer do spraw sprzedaży był odpowiedzialny za nasiona buraka cukrowego. Od roku 1997 zajmował się sprzedażą w Europie centralnej i wschodniej.

Benny Jacobs – Dyrektor operacyjny

Benny Jacobs dołączył do SESVanderHave jako menadżer fabryki w roku 1997, obejmując stanowisko dyrektora operacyjnego w roku 2016. W naszej firmie odpowiedzialny jest za sprawy: produkcji, logistykę, bhp, ochronę środowiska, energetykę, dział techniczny. Rozpoczął swoją karierę w branży samochodowej w firmie VCST, gdzie pracował jako inżynier procesu a następnie jako menadżer projektu. Po zdobyciu dalszych doświadczeń w dziale logistyki i planowania w Spaas Kaarsen w Hamont-Achel, zatrudnił się w firmie SESVanderHave w roku 1997.

Gerhard Steinrücken – Dyrektor R&D

Gerhard Steinrücken objął stanowisko dyrektora do spraw badań I rozwoju SESVanderHave w roku 2014. Posiada ponad 30 lat doświadczenia w hodowli roślin w większości w segmencie hodowli buraka cukrowego.

Przed podjęciem pracy w SESVanderHave, Gehard pracował w Syngenta CP AG. Rozpoczął tam karierę jako Dyrektor do spraw R&D w dziale nasiennictwa buraka cukrowego, odpowiadając za rozwój nowych odmian. Następnie został dyrektorem R&D EAME, odpowiadając za zarządzanie hodowlą wielu roślin. Pod koniec objął funkcję dyrektora d.s. światowej technologii, odpowiadając za rozwój światowych strategii dla kluczowych technologii związanych z hodowlą roślin.