Menu
Zamkinij

ESTA to znak jakości przyznawany przez Europejską Izbę Nasienną tym firmom nasiennym, które prowadzą wszystkie czynności związane z przetwarzaniem nasion, z zachowaniem niezbędnej ostrożności i jakości.

W roku 2020 firma SESVANDERHAVE otrzymała odnowienie certyfikatu ESTA po raz szósty.

To pozwala naszej firmie gwarantować klientom i przemysłowi cukrowniczemu jako całości, że obchodzimy się z naszym produktem-nasionami w możliwie najlepszy sposób. To także dowodzi, że chemikalia do ochrony nasion, używane są w najwyższym stopniu profesjonalnie.

Certyfikat ESTA nie wynika z obowiązku prawnego, ale jest znakiem jakości autoryzowanym i nadawanym przez Europejską Izbę Nasienną (European Seed Association - ESA). Inne kraje spoza Europy poszły tym samym śladem. Coraz większa liczba firm nasiennych w Europie, w tym SESVanderHave, podejmuje wyzwanie utrzymywania jakości swoich produktów na jak najwyższym poziomie.