Menu
Zamkinij

Zdecydowana większość nasion buraka cukrowego firmy SESVanderHave to nasiona pobudzane (ang. ‘primed, priming’.) Oznacza to, że nasiona są ‘aktywowane’, aby zapewnić szybsze i bardziej jednolite kiełkowanie i wschody w polu. Nasiona są najpierw czyszczone, a następnie poddawane obróbce w specjalnych, przeznaczonych do tego celu, instalacjach.

Główne zalety nasion pobudzanych

  • nasiona kiełkują szybciej, poprawia się wigor siewek w warunkach stresowych i wydłuża okres wzrostu roślin
  • bardziej jednolite są wschody:
    • Skutkuje to lepszym wyrównaniem wielkości i kształtu korzeni buraków, co również ułatwia zbiór.
    • Łatwiejsze i bardziej skuteczne jest zwalczanie chwastów.

Połączenie powyższych cech daje oczywistą korzyść: dzięki pobudzaniu nasion, plon buraków może być nawet o 3% większy!

SESVanderHave - przetwarzanie nasion buraka cukrowego nasiona wstępnie zaprawione wykres kiełkowanie SESVanderHave - przetwarzanie nasion buraka cukrowego nasiona wstępnie zaprawione wykres wschodów w polu

Szybsze wschody w polu

Pobudzane nasiona wschodzą szybciej i zapewniają bardziej jednolitą obsadę roślin. Szybciej zwierane są rzędy, a zabiegi pielęgnacyjne łatwiejsze. Pobudzanie nasion przynosi dodatkowe korzyści zwłaszcza w trudnych warunkach siewu. W przypadku ekstremalnego chłodu, suszy lub na glebach skłonnych do zaskorupiania, nasiona pobudzane kiełkują nawet o tydzień wcześniej niż nasiona zwykłe.

Technologia pobudzania

Bert Vandenbussche, kierownik ds. technologii nasion w SESVanderHave, potwierdza dobre wyniki uzyskane dzięki temu zabiegowi: Każda firma nasienna pracuje nad technologią pobudzania. W SESVanderhave mamy specjalny zespół ds. technologii nasion. Ci specjaliści stale pracują nad nowymi rozwiązaniami. SESVanderHave zapewnia znakomite, jednolite wyniki, z mniejszą ilością pośpiechów i doskonałą zdolnością do przechowywania.

Szybsze wschody - to dłuższy okres wzrostu roślin. Ponadto, szybkie zakrycie miedzyrzędzi zapewnia młodym roślinom możliwość wcześniejszego korzystania z maksymalnej ilości dostępnego światła słonecznego (które jest niezbędnym warunkiem wzrostu). Te dwa czynniki prowadzą bezpośrednio do zwiększenia plonów. W ten sposób, znacznie wzrasta wigor młodych roślin wyrastających z pobudzanych nasion, zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Jest to kluczowy warunek dla osiągnięcia sukcesu w polu, ponieważ zdrowe młode rośliny buraka cukrowego są zawsze lepiej przygotowane na stres spowodowany przez niesprzyjające warunki pogodowe oraz choroby i szkodniki pojawiające się na początku sezonu wegetacyjnego.

Czy pobudzane nasiona mogą być przechowywane?

Najważniejszą rolę w spadku jakości nasion odgrywa wilgotność. Dlatego niezwykle ważne jest, aby nasiona były przechowywane w suchych warunkach. Tylko wtedy nasiona pozostałe z siewów poprzedniego roku, mogą być użyte do siewu w następnym sezonie.

Dla spokoju ducha zalecamy więc przechowywanie nasion w hermetycznie zamkniętej i czystej plastikowej torebce. W ten sposób nasiona zachowają swoją zdolność kiełkowania i zapewnią dobre wschody.

Wysiewając takie nasiona rok po ich zakupie i prawidłowym* przechowaniu zauważyliśmy, że szybkość wschodów nie zmniejszyła się. Efekt pobudzania był w pełni zachowany. Dzięki temu wschody pozostały bardziej jednorodne i szybsze!

* w szczelnie zamkniętej torebce foliowej, składowane w suchym miejscu.