Menu
Zamkinij

Rob van Tetering – Prezes Zarządu

Rob Van Tetering został prezesem zarządu SESVanderHave 2 Października 2008. Rozpoczął swoją karierę w holenderskiej firmie nasiennej D.J. Vanderhave, będąc międzynawowym menadżerem Sprzedaży przez dziewięć lat. Następnie pracował jako międzynarodowy dyrektor do spraw sprzedaży w firmie Advanta. W roku 2005 został Dyrektorem operacyjnym SesVanderHave a następnie w 2008 został prezesem firmy.

Wspomaga go zespół zarządzający w składzie: Dyrektor Finansowy: Stijn Van Molle, Dyrektor oddziału Francji: BrunoDequiedt, Dyrektor ds. komercyjnych: Bruno Vandamme, Dyrektor operacyjny: Benny Jacobs, Dyrektor ds. R&D: Hendrik Tschoep i Dyrektor HR: Ann Van Loon.

Stijn Van Molle –dyrektor finansowy

Stijn Van Molle rozpoczął karierę w SESVanderHave jako menager finansowy grupy w 2015. W czerwcu 2019, objął funkcję dyrektora finansowego, zostając również członkiem zespołu zarządzającego. Przed rozpoczęciem pracy w SESVanderHave pracował przez 14 lat w międzynarodowej firmie consultingowej KPMG w tym jako Senior Manager od 2010 do 2015.

Bruno Dequiedt -dyrektora generalnego we Francji

Bruno Dequiedt jest dyrektorem do spraw produkcji nasion grupy SESVanderHave. Pełni również funkcję dyrektora generalnego we Francji.

Rozpoczął swoją karierę w przemyśle cukrowniczym. Po 5 latach w roku 1990 dołączył do firmy SESVanderHave. Pełnił różne funkcje w różnych obszarach naszej firmy jako menager do spraw: doświadczeń, do spraw rozwoju produktu, marketingu i sprzedaży, produkcji nasion.
Bruno Vandamme – Dyrektor handlowy

Bruno Vandamme został dyrektorem handlowym w firmie SESVanderHave w roku 2009.

Rozpoczął swoją karierę w firmie 1990 roku. Wówczas znanej jako SES, firma miała wówczas wiele filii, takich jak SAPSA, w której Bruno Vandamme odpowiadał za sprawy handlowe. Po trzech latach został przeniesiony do siedziby głównej SES, gdzie jako menadżer do spraw sprzedaży był odpowiedzialny za nasiona buraka cukrowego. Od roku 1997 zajmował się sprzedażą w Europie centralnej i wschodniej.

Benny Jacobs – Dyrektor operacyjny

Benny Jacobs dołączył do SESVanderHave jako menadżer fabryki w roku 1997, obejmując stanowisko dyrektora operacyjnego w roku 2016. W naszej firmie odpowiedzialny jest za sprawy: produkcji, logistykę, bhp, ochronę środowiska, energetykę, dział techniczny. Rozpoczął swoją karierę w branży samochodowej w firmie VCST, gdzie pracował jako inżynier procesu a następnie jako menadżer projektu. Po zdobyciu dalszych doświadczeń w dziale logistyki i planowania w Spaas Kaarsen w Hamont-Achel, zatrudnił się w firmie SESVanderHave w roku 1997.

Hendrik Tschoep –R&D Director

W roku 2019 Hendrik Tschoep objął stanowisko dyrektora R&D. Hendrik rozpoczął karierę w SESVanderHave w roku 2008 jako hodowca. W 2014 został szefem produkcji linii wsobnych, w którym koordynował badania nad produkcją nowych linii hodowlanych. Na swoim stanowisku był odpowiedzialny za integrację i koordynację globalnych badań i hodowli.

Ann Van Loon – dyrektor ds. HR.

W SESVanderHave pracownicy są najważniejszym elementem organizacji dlatego chcemy mieć pewność, że nieustannie inwestujemy w naszych pracowników, z tego powodu zespół zarządzający SESVanderHave zdecydował o powołaniu Ann Van Loon jako reprezentanta pracowników do członków zespołu. Ann pracuje w SESVanderHave jako manager HR od 2008 a w roku 2019 objęła stanowisko dyrektora HR. Przed podjęciem pracy w naszej firmie pracowała 15 lat w działach HR jako menager HR Benelux w General Electric I Hercules.