Menu
Stäng

SESVanderHave har en rad experter bland sina anställda, från laboratorietekniker till maskinoperatörer.

Vi har 600 anställda runtom i världen och tack vare deras erfarenhet och engagemang lämnas inget åt slumpen. Detta är en av SESVanderHaves starka sidor som ledande internationell aktör.

Inom forskning och utveckling

SESVanderHave investerar kontinuerligt i forskningsprogram som ger oss möjlighet att ta fram skräddarsydda lösningar.

32 procent av SESVanderHaves 600 anställda arbetar på vår avdelning för forskning och utveckling (FoU).

Dessutom investerar SESVanderHave över 18 procent av sina årliga intäkter i FoU.

Det primära målet är att utveckla nya sorter, med:

  • ännu högre frökvalitet
  • ännu högre avkastningspotential
  • bättre försvarssystem mot miljöstress
  • ännu större motståndskraft mot sjukdomar

Varje år testar vi 12 000 nya genotyper.

Varje år sår vi en miljon nya växter på våra försöksfält.

På våra fabriker

Hälften av SESVanderHaves anställda arbetar på någon av våra fyra fabriker där vi bearbetar utsäde. Dessa ligger i Tienen (Belgien), Kiev (Ukraina), Calignac (Frankrike) och Alexeyevka (Ryssland). Bearbetningen omfattar flera etapper, inklusive rensning, pelletering, betning och förpackning. Varje frö som lämnar våra fabriker är resultatet av SESVanderHaves djupgående kvalitetstänk och expertis.

Läs mer om bearbetning av utsäde på våra fabriker här.

Inom försäljning

SESVanderHave har ett stort nätverk av försäljningsteam världen över. De finns till hands för att hjälpa dig välja den sort som passar bäst för just dig.

Klicka här för lokala kontaktuppgifter.