Menu
Stäng

Senast uppdaterad 9 oktober 2020

Policy för integritets- och personuppgiftsskydd

SESVANDERHAVE NV/ NV (nedan kallat ”SESVANDERHAVE”) tar skyddet av personuppgifter och personlig integritet på största allvar. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den belgiska lagen om skydd av personuppgifter (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens / Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel – 30 juli 2018), EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016 (GDPR) och stadgandena i andra tillämpliga lagar, förordningar och bestämmelser. SESVANDERHAVE kan ändra denna Integritetspolicy då och då. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid att läsa på denna webbplats.

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?

SESVanderhave med säte i 3300 Tienen, Industriepark 15, företagsnummer 0431.431.749, telefon +32 16 80 82 11, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt nedanstående.

Vilka personuppgifter samlar vi in och med vilket syfte samlar vi in, behandlar och använder dina personuppgifter?

Först och främst vill vi klargöra att ditt besök på vår webbplatswww.sesvanderhave.com och/eller www.eshop.sesvanderhave.cominte avslöjar din identitet utan ger oss bara viss information, som exempelvis vilken internetleverantör du använder.

Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina uppgifter.

 • Om du skickar e-post till oss använder vi de personuppgifter (exempelvis namn, adress, telefonnummer, etc.) som du väljer att uppge för att kunna svara på dina frågor eller kommentarer och för att hantera dina beställningar eller som en del i arbetet att fullfölja avtalet med dig.

Bevarandetid för uppgifterna: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 10 år efter att du blivit inaktiv som kontakt.

 • Om du registrerar dig för att få nyhetsbrev eller inbjudningar till våra företagsevenemang, till exempel via vår webbplats www.sesvanderhave.com, använder vi dina personuppgifter (namn och e-postadress) för att skicka dig information baserat på vårt avtal med dig, till exempel nyhetsbrev och evenemangsinformation.

Bevarandetid för uppgifterna: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 10 år efter att du blivit inaktiv som kontakt.

 • Inom ramen för vår affärsrelation kan vi också på eget initiativ skicka nyhetsbrev eller inbjudningar till våra evenemang, exempelvis i marknadsföringssyfte, men bara om du har gett ditt samtycke till detta. Vårt berättigade intresse är att ge dig bättre kundservice genom att hålla dig informerad om våra aktiviteter och produkter. Om du inte vill få dessa nyhetsbrev och inbjudningar kan du alltid avsäga dig dem.

Bevarandetid för uppgifterna: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 10 år efter att du blivit inaktiv som kund (om du inte motsätter dig det).

 • Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress, ditt företag, telefonnummer) för att hantera din registrering som användare av onlinebutiken. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna registrera dig som användare av onlinebutiken, annars kan vi inte hantera din registrering.

Bevarandetid för uppgifterna: Vi sparar dina personuppgifter tills du tar bort ditt konto eller efter tio års inaktivitet.

 • Vi kan samla in och behandla personuppgifter (namn, adress, e-postadress, ditt företag, orderuppgifter, betalningsuppgifter, kundnummer, momsnummer eller CVR-nummer, telefonnummer) i samband med tillhandahållandet av våra tjänster, om du till exempel beställer produkter via vår webbplats eller någon av vår onlinebutiker, baserat på vårt avtal med dig.

Bevarandetid för uppgifterna: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 10 år efter att tjänsten utförts. t.ex. en beställning.

 • Om du använder dig av möjligheten att söka arbete eller skicka ditt CV via vår webbplats, behandlas dina personuppgifter för att bedöma din ansökan i samband med rekryteringsförfarandet och för att upprätthålla en rekryteringsreserv, utifrån behovet att tillgodose vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse består i att senare kontakta dig med ett arbetserbjudande om det inte finns någon ledig tjänst omedelbart. Du har alltid rätt att neka till att ingå i denna rekryteringsreserv.

Bevarandetid för uppgifterna: vi sparar dina personuppgifter i högst 10 år efter din ansökan.

Vi samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga inom ramen för ovanstående aktiviteter.

Överföring av dina personuppgifter

Personuppgifterna kan behandlas av oss eller av några av våra närstående företag, både inom och utanför EU, med de syften som anges ovan. Eftersom vissa länder utanför EU inte erbjuder ett personuppgiftsskydd i likhet med EU:s, har vi ingått avtal med dessa företag för att säkerställa att de också uppfyller EU:s allmänna dataskyddsförordning från 2016 (GDPR). Dina personuppgifter överlämnas inte till tredje part utanför SESVANDERHAVE Group, förutom för och i samband med tillhandahållande av våra tjänster. Personuppgifter kan också överlämnas till tredje part utanför SESVANDERHAVE Group och till tredje part i länder utanför EU om det är nödvändigt. I dessa fall kommer vi att tillse att ovan nämnda avtal för att säkerställa personuppgiftsskyddet efterlevs.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter:

 • Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har alltid rätt att korrigera dina personuppgifter.
 • Du har rätt att radera dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke när behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke.
 • Du kan alltid motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Du har rätt till dataportabilitet.

Begäran att utnyttja dessa rättigheter kan skickas till SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIUM, eller till privacy@sesvanderhave.com.

Du har alltid rätt att lämna in ett yrkande till tillsynsmyndigheten på den ort där du bor. För Belgien är det:

Data Protection Authority
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Bryssel
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00.
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Externa länkar

Vår webbplats kan ibland innehålla länkar som leder till tredje parts webbplatser. SESVANDERHAVE kan inte påverka innehållet och designen på externa leverantörers webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Om du besöker de webbplatser vi länkar till gör du det på egen risk.

Säkerheten för dina personuppgifter

SESVANDERHAVE har vidtagit alla lämpliga tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust och all slags olaglig behandling.