Menu
Stäng

CONVISO® SMART

CONVISO® SMART sorter är ett reelt alternativ för ogräskontroll i sockerbetor, i kombination med Bayer växtskyddsmedel baserat på ALS- inhibitorer.

SESVanderHave - sockerbetor herbicid sorter conviso smart
SESVanderHave - uppfödning av tropiska betor

Tropical beet

Tropiska sockerbetor är extra resistenta mot extrema förhållanden som torka, värme, kraftigt regn och exotiska sjukdomar. För att utveckla sorter som klarar sådana extrema förhållanden har SESVanderHave under många år investerat i olika försöksfält i Indien.

Bioetanol

Sockerbetor är således en genuin energikälla och SESVanderHave är, i egenskap av innovativ global aktör, även banbrytande inom forskning på sockerbetans roll i produktionen av bioetanol.

Sesvanderhave biogas installation
SESVanderHave - innovation växtförädling svic växthus sockerbetor

SESVanderHave Innovation Center (SVIC)

Våra frön odlas av jordbrukare i över femtio länder. Den geografiska spridningen påverkar våra sockerbetssorter. Klimatförhållanden, jordtyper, sjukdomar och andra faktorer varierar stort mellan olika länder. På SVIC kan vi analysera alla dessa faktorer i minsta detalj och erbjuda skräddarsydda lösningar.

SV DIAG Center

SV Diag är en särskild diagnostikavdelning inom SESVanderHave. När en odlare har problem med en odlingsplats, och underrättar sin lokala säljrepresentant, skickas ett stickprov till SV Diag Center, där våra experter arbetar för att identifiera den berörda patogenen eller skadegöraren.

SESVanderHave - svdiag analyslaboratorium
SESVanderHave - logotyp kvalitetsmärkning esta certifiering

ESTA-certifiering

ESTA är den kvalitetsmärkning som European Seed Association tilldelar företag som utför sin verksamhet inom bearbetning av utsäde med nödvändig omsorg och kvalitet.