Menu
Stäng

Framtidens bränsle

Många vet inte att sockerbetor också är en viktig källa till bioetanol. Bioetanol är ett basmaterial för produktionen av biobränslen, ett område som idag väcker stort intresse.

Sockerbetor är således en genuin energikälla och SESVanderHave är, i egenskap av innovativ global aktör, även banbrytande inom forskning på sockerbetans roll i produktionen av bioetanol.

”Utvecklingen av SESVanderHave Tropical Beet och nya användningsområden för sockerbetor är en symbol för SESVanderHaves fortlöpande strävan efter förbättring och förnyelse”, säger Jean-Noël Evrard.

”Tack vare engagerad forskning, stor flexibilitet och omfattande kunskap om lokala marknader är SESVanderHave en verkligt global aktör på den internationella marknaden för sockerbetsfrön.”