Menu
Stäng

Start’Up är namnet på den primingteknik som SESVanderHave använder på majoriteten av våra sockerbetsfrön.

Priming innebär att fröna ”aktiveras” (förgros) för snabbare och jämnare grobarhet på fältet. Först rensas fröna och sedan behandlas de i installationer avsedda för det här syftet. Fältresultaten är imponerande:

1. Fröna gror snabbare och skjutkraften under stress förbättras, vilket förlänger tillväxtcykeln.

2. En jämnare fältuppkomst leder till mer enhetlig storlek och form på sockerbetorna, vilket gör dem enklare att skörda.

3. Fältuppkomsten är jämnare, vilket möjliggör mycket mer effektiv ogräsbekämpning.

4. Tillsammans medför de här faktorerna en fördel som verkligen gör skillnad: ett sockerbetsfält får upp till 3 procents större avkastning tack vare Start’Up.

Snabbare fältuppkomst

Priming av frön leder till snabbare uppkomst och ett mer enhetligt bestånd. Detta innebär snabbare radtäckning och enklare behandling av plantorna. Start’Up visar prov på sitt mervärde särskilt under svåra förhållanden. Vid extrem kyla eller torka, eller i mark med jordskorpa, gror behandlade frön upp till en vecka tidigare än vanliga frön.

Start’Up överträffar konkurrenterna

Olika oberoende europeiska forskningsinstitut har granskat resultatet av SESVanderHaves primingteknik. Start’Up utmärker sig ofta som den bästa primingtekniken från någon producent av sockerbetsfrön.

Bert Vandenbussche, projektledare inom fröteknik på SESVanderHave, bekräftar de goda resultat som setts med Start’Up: ”Alla sockerbetsproducenter utvecklar primingteknik, men vi är övertygade om att SESVanderHave överträffar konkurrenterna på alla områden. Tack vare vårt motiverade team med forskare, som noga följer upp frön som behandlats med priming, kan SESVanderHave leverera ett utmärkt, enhetligt resultat, med färre stocklöpare och utmärkta lagringsegenskaper. Det gör vår Start’Up-teknik till en av de allra bästa i världen!”

Ju tidigare uppkomst, desto längre tillväxtperiod har plantan. Dessutom medför snabb marktäckning att de unga plantorna snabbt fångar upp så mycket som möjligt av det tillgängliga solljuset, en avgörande tillväxtfaktor. Ett direkt resultat av dessa två faktorer är högre avkastning. De unga Start’Up-plantornas skjutkraft ökar betydligt, särskilt under stress. Och som varje odlare vet är detta en nyckelfaktor för att odla framgångsrika grödor. Friska unga sockerbetor har alltid bättre förutsättningar att stå emot ogynnsamt väder, sjukdomar och insekter tidigt under säsongen.

Broschyr (Engelska)

Ladda ner