Menu
Stäng

Lär mer om våra aktiviteter frånmarknadsanalyser till växtförädling och produktionen av sockerbetsfrö av våra olika sorter

01. Efterfrågan

Vi arbetar långsiktigt för att ta fram nya och konkurrenskraftiga sockerbetssorter. Det finns olika faktorer som avgör om en ny sort lämpar sig för en viss odlingsregion.

Läs mer

02. Marknadsanalys

Vi börjar med en heltäckande marknadsanalys i syfte att identifiera utmaningarna i varje region vad gäller klimat, jordtyp, sockerindustrins behov och hot såsom sjukdomar och insekter.

Läs mer

03. Förädling

Forskningen inleds med att man implementerar rätt egenskaper. Den framtida genetiken måste förädlas enligt odlarnas behov och sockerindustrins krav.

Läs mer

04. Fältförsök

SESVanderHave testar anpassningarna av förädlingsmaterialen, som nu kallas hybrider, under olika förhållanden genom fältförsök i de huvudsakliga odlingsområdena för sockerbetor under flera års tid.

Läs mer

05. Utsädesproduktion

Utsädesförökningen påbörjas under fältförsöksforskningen i syfte att minska tiden mellan inledande forskning och tillgänglighet för odlare.

Läs mer

06. Bearbetning av utsäde

Efter fröskörden är sockerbetsfröna långt från klara för odlaren. Fröna måste gå igenom många processer innan de slutligen blir till de runda blå ”pellets” som vi är kända för i omvärlden.

Läs mer