Menu
Stäng

04. Fältförsök

SESVanderHave testar anpassningarna av förädlingsmaterialen, som nu kallas hybrider, under olika förhållanden genom fältförsök i de huvudsakliga odlingsområdena för sockerbetor under flera års tid. Fältförsöken är ett mycket viktigt steg i forskningsprocessen, då vi avgör vilka hybrider som är bäst och ska behållas.

Fältförsök

SESVanderHave genomför tusentals fältförsök runtom i världen, från USA till Ryssland, där fröet kan testas under lokala produktionsförhållanden. I samarbete med erfarna lokala odlare testas hybrider tillsammans med de bästa godkända sorterna i syfte att kontrollera om de nya sorterna fungerar bättre än de befintliga.

Under odlingssäsongen övervakar SESVanderHaves fältexperter de olika fälten för uppkomst, tolerans mot skadegörare och sjukdomar, stocklöpningstolerans och andra plantegenskaper.

Skörden

I slutat av odlingssäsongen skördar SESVanderHaves forskningspersonal fältförsöken med specialutformade skördemaskiner för att mäta varje sorts rotavkastning. Även sockerhalt och renhet analyseras för att beräkna sockeravkastning och ekonomisk ersättning till odlarna. Efter statistisk analys på SVIC fattas ett beslut om vilka hybrider som ska gå vidare till ytterligare forskning.

Med flera års data skickar sedan SESVanderHave in de bästa hybriderna för officiella sortförsök, försök av sockerbetsinstitut och industriförsök som anordnas av respektive lokal myndighet. Under dessa ”officiella sortförsök” provas nya sorter från varje fröföretag mot beprövade sorter på flera platser mot respektive marknads standarder.

Man provar ofta de nya sorterna i officiella sortförsök under två eller tre år, eller ännu längre, för att kontrollera att de är stabila och uppfyller eventuella krav på sockerkvalitet och sjukdomstolerans på den lokala marknaden. Endast ett begränsat antal sorter kommer att hamna på den officiella listan över godkända sorter som odlarna kan välja bland.

Efter år av utveckling för att fastställa egenskaper, avkastning, kvalitet och stabilitet för tusentals möjliga hybrider, fram till det slutliga godkännandet i officiella försök, är de nya sorterna slutligen klara för försäljning.