Menu
Stäng

05. Utsädesproduktion

Utsädesförökningen påbörjas under fältförsöksforskningen i syfte att minska tiden mellan inledande forskning och tillgänglighet för odlare. Under den här fasen börjar vi producera utsäde på stor skala för kommersialisering.

Stickling

Först planteras frön i sandig jord i augusti. Efter några månaders tillväxt kallas den lilla roten för stickling.

Vernalisering

Sockerbetor är tvååriga, vilket innebär att de behöver två säsonger för att slutföra livscykeln och producera frön. För att plantan ska blomma krävs en köldperiod som kallas vernalisering.

Val

Efter vernaliseringen planteras sticklingarna om för hand i utsädesproduktionsfält där de utvalda hanarna och honorna kombineras för att ge upphov till hybrider. Detta äger främst rum i södra Frankrike, norra Italien, Turkiet, Ukraina, Ryssland och USA.

Pollination

Svårigheten med utsädesproduktion ligger i blomningstiden för han- och honplantorna. Linjer med tidig blomning klipps ned så att de blommar samtidigt och hanarna pollinerar honorna.

Skörd

Fertilitet, bevattning och hantering av skadegörare på fälten övervakas noga. Därefter skördas honplantornas frön.