Menu
Stäng

SESVanderHave har en rad experter bland sina anställda, från laboratorietekniker till maskinoperatörer.

Vi har 600 anställda runtom i världen och tack vare deras erfarenhet och engagemang lämnas inget åt slumpen. Detta är en av SESVanderHaves starka sidor som ledande internationell aktör.

Inom forskning och utveckling

SESVanderHave investerar kontinuerligt i forskningsprogram som ger oss möjlighet att ta fram skräddarsydda lösningar.

32 procent av SESVanderHaves 600 anställda arbetar på vår avdelning för forskning och utveckling (FoU).

Dessutom investerar SESVanderHave över 18 procent av sina årliga intäkter i FoU.

Det primära målet är att utveckla nya sorter, med:

– ännu högre frökvalitet

– ännu högre avkastningspotential

– bättre försvarssystem mot miljöstress

– ännu större motståndskraft mot sjukdomar

Varje år testar vi 12 000 nya genotyper.

Varje år sår vi en miljon nya växter på våra försöksfält.

På våra fabriker

Hälften av SESVanderHaves anställda arbetar på någon av våra fyra fabriker där vi bearbetar utsäde. Dessa ligger i Tienen (Belgien), Kiev (Ukraina), Calignac (Frankrike) och Alexeyevka (Ryssland). Bearbetningen omfattar flera etapper, inklusive rensning, pelletering, betning och förpackning. Varje frö som lämnar våra fabriker är resultatet av SESVanderHaves djupgående kvalitetstänk och expertis.

Läs mer om bearbetning av utsäde på våra fabriker här.

Inom försäljning

SESVanderHave har ett stort nätverk av försäljningsteam världen över. De finns till hands för att hjälpa dig välja den sort som passar bäst för just dig.

Klicka här för lokala kontaktuppgifter.

Vår ledningsgrupp

Rob van Tetering – verkställande direktör

Rob Van Tetering har varit vd för SESVanderHave sedan den 2 oktober 2008. Han inledde sin karriär i sockerbetssektorn på det nederländska företaget D.J. Vanderhave, där han arbetade som internationell försäljningschef i nio år. Sedan arbetade han som internationell försäljningsdirektör på Advanta Seeds. År 2005 blev han operativ chef på SESVanderHave, och tog över som vd 2008.

Ledningsgruppen består av Christiane Vanleeuw (ekonomichef och regionschef för Belgien), Bruno Dequiedt (chef för utsädesproduktion och regionschef för Frankrike), Bruno Vandamme (affärschef), Benny Jacobs (operativ chef) och Gerhard Steinrücken (FoU-direktör).

Christiane Vanleeuw – ekonomichef och regionschef för Belgien

Christiane Vanleeuw är ekonomichef för SESVanderHave-koncernen. På företagets huvudkontor i Tienen tjänstgör hon även som regionschef för Belgien.

Christiane har över 35 års erfarenhet inom finanssektorn, mänskligt kapital och juridisk förvaltning. Hon inledde sin karriär 1981 på Deloitte & Touche (Bryssel), en firma som specialiserar sig på revision, redovisning, skatter och juridik, konsultverksamhet och finansiella tjänster.

År 1985 kom hon till SESVanderHave, där hon sedan anslöt sig till ledningen som ekonomichef för SESVanderHave-koncernen år 2005.

Bruno Dequiedt – chef för utsädesproduktion och regionschef för Frankrike

Bruno Dequiedt är chef för utsädesproduktion för SESVanderHave Group. Han tjänstgör även som regionschef för Frankrike.

Han inledde sin karriär inom sockerbetsindustrin. Efter fem år började han arbeta på SESVanderHave 1990.

Han innehade olika roller inom flera verksamhetsområden, inklusive försöksledning, produktutveckling, marknadsföring och försäljning och utsädesproduktion.

Bruno Vandamme – affärschef

Bruno Vandamme har varit affärschef på SESVanderHave sedan 2009.

Han inledde sin karriär på företaget 1990. Det var då känt som SES och hade en rad dotterbolag, inklusive Belgienbaserade SAPSA, där Bruno ansvarade för den kommersiella verksamheten. Efter tre år flyttade han till SES huvudkontor, där han i sin roll som försäljningschef ansvarade för försäljningen av sockerbetsfrön.

År 1997 tog han över ansvaret för försäljning i Central- och Östeuropa.

Benny Jacobs – operativ chef

Benny Jacobs anslöt sig till SESVanderHave som fabrikschef 1997, och blev 2016 operativ chef. Han ansvarar bland annat för tillverkning och för avdelningarna för logistik, hälsa, säkerhet och miljö, energi och tekniktjänster.

Han inledde sin karriär 1989 i bilbranschen på VCST, där han arbetade som processingenjör och sedan som projektledare.

Efter att skaffat sig erfarenhet som logistik- och planeringschef på Spaas Kaarsen i Hamont-Achel, kom han till SESVanderHave 1997.

Gerhard Steinrücken – FoU-direktör

Gerhard Steinrücken tillträdde tjänsten som FoU-direktör på SESVanderHave 2014. Han har över 30 års erfarenhet inom växtförädling, mestadels i sockerbetsbranschen.

Innan Gerhard kom till SESVanderHave arbetade han på Syngenta CP AG. Han började där som chef för FoU inom sockerbetor, där han ansvarade för utvecklingen av nya sockerbetssorter. Han blev senare chef för FoU EAME, med ansvar för hanteringen av förädlingsverksamheten för diverse grödor. Slutligen blev han chef för global teknik, med ansvar för utvecklingen av globala strategier för viktig teknik inom växtförädling.