Menu
zatvoriť

Rob van Tetering - generálny riaditeľ

Rob Van Tetering je generálnym riaditeľom spoločnosti SESVanderHave od 2. októbra 2008. Svoju kariéru začal v sektore cukrovej repy v holandskej spoločnosti D.J. Vanderhave, kde bol deväť rokov medzinárodným obchodným manažérom. Potom pracoval ako medzinárodný obchodný riaditeľ spoločnosti Advanta Seeds. V roku 2005 sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti SESVanderHave a prevzal ako generálny riaditeľ v roku 2008.

Jeho výkonný riadiaci tím pozostáva z Christiane Vanleeuw (finančná riaditeľka a generálna riaditeľka Belgicka), Bruno Dequiedt (riaditeľ pre výrovu osív a generálny riaditeľ Francúzska), Bruno Vandamme (obchodný riaditeľ), Benny Jacobs (riaditeľ prevádzky) a Gerhard Steinrücken (riaditeľ výskumu a vývoja).

Christiane Vanleeuw - finančná riaditeľka a generálna riaditeľka Belgicka

Christiane Vanleeuw je finančnou riaditeľkou skupiny SESVanderHave. V ústredí spoločnosti v Tienene pôsobí aj ako generálna riaditeľka Belgicka.
Christiane má viac ako 35 rokov skúseností vo finančnom sektore, ľudských zdrojoch a právnom manažmente. Začala svoju kariéru v roku 1981 v spoločnosti Deloitte & Touche (Brusel), ktorá sa špecializuje na audit, účtovníctvo, daňové a právne poradenstvo a finančné služby.
V roku 1985 začala pracovať v SESVanderHave a v roku 2005 nastúpila do predstavenstva ako finančná riaditeľka skupiny SESVanderHave.

Bruno Dequiedt - riaditeľ produkcie osiva a generálny riaditeľ Francúzska

Bruno Dequiedt je riaditeľom produkcie osív skupiny SESVanderHave. Pôsobí tiež ako generálny riaditeľ Francúzska.

Začal svoju kariéru v odvetví cukrovarníctva. Po piatich rokoch v roku 1990 nastúpil do spoločnosti SESVanderHave.

Zastával rôzne pozície vo viacerých oblastiach nášho podnikania, vrátane manažmentu skúšobníctva, vývoja produktov, marketingu a predaja a produkcie osív.

Bruno Vandamme - obchodný riaditeľ

Bruno Vandamme je obchodným riaditeľom spoločnosti SESVanderHave od roku 2009.

Svoju kariéru začal v spoločnosti už v roku 1990. Vtedy bol známy pod menom SES, firma mala niekoľko dcérskych spoločností, vrátane belgickej SAPSA, kde bol Bruno zodpovedný za komerčné aktivity. Po troch rokoch postúpil do strediska SES, kde ako obchodný riaditeľ bol zodpovedný za predaj osív cukrovej repy.

V roku 1997 prevzal zodpovednosť za predaj v strednej a východnej Európe.

Benny Jacobs - riaditeľ pre prevádzku

Benny Jacobs nastúpil do spoločnosti SESVanderHave ako manažér závodu v roku 1997 a do roku 2016 sa stal prevádzkovým riaditeľom. Je zodpovedný za oddelenie výroby, logistiky, zdravotnej nezávadnosti, bezpečnosti a životného prostredia, energetických a technických služieb.

Začal svoju kariéru v roku 1989 v automobilovom sektore v VCST, kde pracoval ako procesný inžinier a potom ako projektový manažér.

Po získaní skúseností ako manažér logistiky a plánovania v spoločnosti Spaas Kaarsen v Hamont-Achel nastúpil do spoločnosti SESVanderHave v roku 1997.

Gerhard Steinrücken - riaditeľ pre výskum a vývoj

Gerhard Steinrücken prevzal úlohu riaditeľa výskumu a vývoja v spoločnosti SESVanderHave v roku 2014. Má viac ako 30 rokov skúseností v oblasti šľachtenia rastlín, väčšinou v sektore cukrovej repy.

Pred prestupom do spoločnosť SESVanderHave pracoval Gerhard pre spoločnosť Syngenta CP AG. Začal tam ako vedúci výskumu a vývoja cukrovej repy, v ktorej bol zodpovedný za vývoj nových odrôd cukrovej repy. Stal sa vedúcim výskumu a vývoja EAME, kde bol zodpovedný za riadenie šľachtitelských činností pre rôzne plodiny. Nakoniec sa stal riaditeľom globálnych technológií, kde bol poverený vývojom globálnych stratégií pre kľúčové technológie uplatniteľné v šľachtení rastlín.