Menu
zatvoriť

ESTA je značka kvality udelená Európskou asociáciou osív spoločnostiam, ktoré vykonávajú svoje činnosti spracovania osiva s potrebnou starostlivosťou a kvalitou.

V roku 2020 bol ESTA certifikát pre spoločnosť SESVanderHave obnovený už po šiesty krát.

To umožňuje spoločnosti SESVanderHave zaručiť zákazníkom a priemyslu ako celku, že s našim výrobkom zaobchádzame čo najlepšie. Dokazuje tiež, že pesticídy, ktoré chránia osivá, sa používajú s maximálnou profesionalitou.

Označenie ESTA nie je právnou povinnosťou, ale značkou kvality, ktorú ukladá samotná Európska asociácia osív (ESA). Ostatné krajiny mimo Európy nemajú túto značku kvality. Zvyšujúci sa počet osivárskych firiem v Európe, vrátane spoločnosti SESVanderHave, čelia výzve zvyšovania latky kvality osiva sami pre seba.