Menu
zatvoriť

Prevažná väčšina osív cukrovej repy SESVanderHave sú predklíčené osivá. Predklíčené znamená, že osivo je "aktivované", aby sa zabezpečilo rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie a vzchádzanie na poli. Osivo sa najprv vyčistí a potom sa ošetrí v zariadeniach určených na tento účel.

Hlavné výhody

  • Osivo klíči rýchlejšie, zlepšuje sa ich vitalita v stresových podmienkach, čím sa predlžuje rastový cyklus
  • Rovnomernejšie vzchádzanie na poli:
    • Výsledkom je rovnomernejšia veľkosť a tvar cukrovej repy, čo uľahčuje aj zber.
    • Uľahčuje účinnejšiu kontrolu burín.

Výsledkom kombinácie vyššie uvedených skutočností je jednoznačná výhoda. Pole s cukrovou repou môže priniesť až o 3 % vyššiu úrodu!

Rýchlejšie vzchádzanie na poli

Kredklíčené osivo vzchádza skôr a zabezpečuje rovnomernejší počet jedincov. Výsledkom je lepšie a rýchlejšie uzatváranie riadkov a jednoduchšie ošetrovanie porastu. Predkličovanie osiva prináša pridanú hodnotu najmä v náročných podmienkach sejby. V extrémnych mrazoch, suchu alebo na pôdach s prísuškom vyklíčia pripravené osivá až o týždeň skôr ako bežné osivá.

Technológia predkličovania

Bert Vandenbussche, manažér technológie osív v spoločnosti SESVanderHave, potvrdzuje dobré výsledky vďaka predklíčovaniu: Na technológii primingu pracuje každá spoločnosť vyrábajúca osivá. V spoločnosti SESVanderhave máme špecializovaný tím pre technológiu osív. Títo odborníci neustále pracujú na novom vývoji. SESVanderHave prináša vynikajúce, rovnomerné výsledky s menším počtom vybehlíc a výbornou skladovateľnosťou.

Čím skôr rastlina vzíde z pôdy, tým dlhšie trvá jej vegetatívne obdobie. Okrem toho rýchle pokrytie pôdy zabezpečuje, že mladé rastliny môžu rýchlo zachytiť maximum dostupného slnečného svetla (stále dôležitý faktor rastu). Tieto dva faktory vedú priamo k vyššej návratnosti. Životaschopnosť mladých rastlín vyrastajúcich z predklíčeného osiva sa tak výrazne zvyšuje, najmä v stresových situáciách. Ide o kľúčový faktor úspešného výsledku na Vašom poli, pretože zdravé mladé rastliny cukrovej repy sú vždy lepšie pripravené odolávať stresu spôsobenému zlými poveternostnými podmienkami, chorobami a hmyzom na začiatku sezóny.

Môžu sa pripravené osivá skladovať?

Vlhkosť zohráva najdôležitejšiu úlohu pri poklese kvality osiva. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa osivo skladovalo v suchom prostredí. Iba tak sa môžu zostatky osiva použiť aj v nasledujúcom roku.

Pre Váš pokoj preto odporúčame uskladňovať osivo v hermeticky uzavretom a čistom plastovom vrecku. Takto si osivo zachová svoju klíčivosť a je zaručený dobrý vzrast.

Keď sme správne uskladnené naimpregnované osivo zasiali rok po zakúpení, všimli sme si, že vzchádzanie sa neznižuje. Účinok predklíčenia sa plne zachováva, čo vedie k homogénnejšiemu a rýchlejšiemu vzchádzaniu!