Menu
Zatvori

SESVanderHave je globalni lider u sektoru semena šećerne repe. Specijalizovani u svakom aspektu proizvodnje semena šećerne repe, od razvića novih i otpornijih sorata pa do konačnog proizvoda - plavog semena.

Globalni lider

Od 2005. godine, SESVanderHave je deo “Florimond Desprez” grupe, porodične firme specijalizovane za proizvodnju različitih semena.

SESVanderHave ima sedište u belgijskoj “šećernoj prestonici” Tienen-u, mestu u kom se takođe nalazi i jedna od 3 visoko tehnološke SESVanderHave fabrike u kojoj se proizvodi seme. Ostale fabrike su smeštene u Kijevu (Ukrajina) i Alexeyevka (Rusija).

Svake godine, SESVanderHave proda preko 1,5 milion setvenih jedinica semena, od po 100 000 zrna.

Širom sveta SESVanderHave prodaje 360 različitih sorti šećerne repe u preko 50 država. Svaka sorta je razvijena shodno potrebama individualnih tržišta širom sveta.

Prilagođena rešenja

Zahvaljujući našoj globalnoj mreži podružnica, predstavništava i lokalnih agenata širom sveta SESVanderHave je prisutna u svakoj zemlji gde se gaji šećerna repa. “Internacionalne kolege nisu odgovorne samo za prodaju semena, već ostvaruju blizak kontakt sa svim tržišnim akterima i na taj način poseduju temeljan uvid u potrebe i očekivanja proizvođača. To je definitivno prednost”, navodi Bruno Vandamme, komercijalni direktor kompanije SESVanderHave.

Širom sveta postoje velike razlike u klimatskim uslovima, kvalitetu zemljišta, pojavi bolesti i štetočina koje napadaju šećernu repu. Uslovi bilo kog lokaliteta mogu varirati od godine do godine, izazvani promenom klime ili pojavom novih bolesti.

SESVanderHave nudi sorte za svaki region koje su najbolje prilagođene datim klimatskim i zemljišnim uslovima.

Od Japana do Sjedinjenih Američkih Država

Umerena klimatska zona Zapadne Evrope je kolevka industrije šećerne repe i temelj uspeha kompanije SESVanderHave. Istovremeno SESVanderHave nastavlja da istražuje nova tržišta. Višegodišnja prisutnost u Istočnoj Evropi sa sopstvenim lokalnim proizvodnim kapacitetima, najbolji je primer uspešnog otvaranja novih tržišta. Međutim Kina, Japan, Severna Afrika, Amerika i Srednji Istok su takođe sve važnija tržišta. Pored toga, napori kompanije SESVanderHave da razvije repu pogodnu za tropska tržišta (SESVanderHave Tropska repa), kao inovativni proizvod počinje da se isplaćuje.

Pročitajte sve o SESVanderHave Tropskoj repi ovde.

Naša istorija

Kompanija SESvanderHave je stvorena 2005. godine kada se belgijska semenska kompanija „SES EUROPE“ spojila sa holandskom kompanijom DJ „VanderHave“. Zajedno, ove dve kompanije imaju skoro 200 godina iskustva i ekspertize u proizvodnji šećerne repe.

Istorija kompanije „VanderHave“ vraća se u davnu 1879. godinu, u kojoj je D.J. Vander Have osnovao semensku kompaniju u Zeeland-u. Selekcija i uzgoj semena šećerne repe počele su 1941. godine. 1977. VanderHave je preuzeo „Cosun“ (Suiker Unie).

Osnove „SES Europe“ utemeljene su 1948. godine stvaranjem S.B.G.B. (belgijske semenske kompanije za šećernu repu - “Société Belge de Graine de Betterave Sucrière”). Kao rezultat problema sa proizvodnjom, kvalitetom i snabdevanjem semena šećerne repe nakon II svetskog rata, belgijskim proizvođačima šećera bilo je potrebno da imaju svoju sopstvenu semensku kompaniju.

Ova kompanija je rasla i počela rapidno da se širi na međunarodnom nivou.

1972. godine, S.B.G.B. se spojio sa italijanskom semenskom kućom i promenio ime u “SES”.

1987. “SES” je preuzeo britanski internacionalni “ICI” koji je 1993. odlučio da grupiše brojne aktivnosti, uključujući i semena, unutar odvojene multinacionalne kompanije pod imenom “Zeneka”.

1996. Zeneka i Cosun spojile su se i formirale kompaniju Advanta, petu najveću semensku kompaniju na svetu u to vreme.

Konačno, Advanta je 2005. godine prodala svoje aktivnosti vezane za seme šećerne repe “Florimond Desprez” grupi, francuskoj porodičnoj firmi specijalizovanoj za proizvodnju raličitih semena. “Florimond Desprez” takođe ima dugu tradiciju koja se vraća kroz 6 generacija u davnu 1830. godinu.

Ovo je priča o istoriji stvaranja SESVanderHave, kompaniji koja je 100 % fokusirana na seme šećerne repe.