Menu
Zatvori

Kad dobijate sigurnost!

Nova oznaka od 2023.

EASYbeet® sorte kombinuju više agronomskih karakteristika kako bi olakšale proizvodnju šećerne repe.

Da bi se kvalifikovale za ovu oznaku, sorte moraju da ispune 3 uslova:

Easy COVER - Brz i ujednačen početni porast! – Brzo pokrivanje zemljišta za optimalnu kontrolu korova

EASYbeet® sorte obezbeđuju brzo pokrivanje zemljišta, potiskujući više korova u redovima i čineći kontrolu korova efikasnijom. Štaviše, ove sorte bolje zadržavaju vlagu u zemljištu.

Easy PROTECT - Efikasna zaštita – Fleksibilna zaštita od bolesti lista

EASYbeet® sorte nude široku toleranciju na bolesti lista zasnovanu na više dominantnih gena.

Takođe pokazuju značajan stepen tolerancije na cercosporu.

Easy STORE - Lagerovanje bez gubitaka – Fleksibilnost u slučaju kasnog vađenja i lagerovanja šećerne repe

EASYbeet® sorte kombinuju najbolje genetske osobine koje ih čine otpornijim na lagerovanje i višednevno stajanje na prizmi i time nude proizvođačima veću fleksibilnost u organizacionom smislu.