Menu
kapat

05. Tohum üretimi

Tohumların üreticilere daha erken sunulabilmesi için tohum üretimine tarla denemeleri safhasında başlanılır. Sürecin bu adımında tohumlarımızı ticarileştirmek için geniş ölçekte üretmeye başlarız.

Fide

Üretime başlamak için tohumlar Ağustos ayında kumsal topraklara ekilir. Birkaç aylık büyümeden sonra elde edilen bu küçük kökler fide olarak isimlendirilir.

Vernalizasyon

Şeker pancarı 2 yıllık bir bitkidir. Yaşam döngüsünü tamamlamak ve tohum üretmek için 2 mevsime ihtiyaç duyar. Çiçeklenmeyi teşvik etmek için, bitkinin Vernalizasyon olarak isimlendirilen soğuk bir döneme ihtiyacı vardır.

Seleksiyon

Fideler vernalize olduğunda, hibrit tohum üretmek üzere seçilen ana ve baba fideleri tohum üretim tarlasına el ile dikilirler. Dikimler çoğunlukla Güney Fransa, Kuzey İtalya, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve ABD'de gerçekleşir.

Döllenme

Tohum üretiminin zorluğu, ana ve baba bitkilerin çiçek dönemleridir. Erken sapa kalkan bitkilerde uç alma yapılarak ana ve baba bitkilerin aynı zamanda çiçek dönemine başlamaları sağlanır. Bu dönemde erkek bitkiler dişi bitkileri dölleyebilirler.

Hasat

Tarlalar, fertilite, sulama ve zararlılarla mücadele için yakından denetlenir. Daha sonra, dişi bitkilerin tohumları hasat edilir.