Menu
luk

05. Frøproduktion

Frøudbredelsen begynder i løbet af markforsøget for at reducere tiden mellem indledende forskning og tilgængelighed for dyrkere. I dette trin af processen begynder vi at producere vores frø i stor skala til kommercialisering.

Stikling

Til at begynde med plantes frø i sandjord i august. Efter et par måneders vækst er denne lille rod kendt som en stikling.

Vernalisering

Sukkerroer er en toårig afgrøde, hvilket betyder at den har brug for 2 årstider for at fuldføre sin livscyklus og producere frø. For at udløse blomstringen har planten en kuldeperiode kendt som vernalisering.

Udvælgelse

Når vernaliseringen er blevet forplantet, transplanteres striklingerne med håndkraft i frøproduktionsområder, hvor de valgte hanner og hunner kombineres for at producere hybrider. Dette foregår hovedsageligt i det sydlige Frankrig, Norditalien, Tyrkiet, Ukraine, Rusland og USA.

Bestøvning

Problemet med frøproduktion ligger i han- og hunplanternes blomstringsperiode. Tidligt blomstrende linjer klippes, så de blomstrer på samme tid, og hannerne bestøver hunnerne.

Høsten

Markerne overvåges nøje for frugtbarhed, kunstvanding og skadedyrsbekæmpelse. Derefter høstes frøene fra de hunplanterne.