Menu
Bezárás

Utoljára frissítve 2020. október 9-én

Adatbiztonsági és Személyesadat-védelmi Szabályzat

A SESVANDERHAVE NV/SA (a továbbiakban „SESVANDERHAVE”) számára nagyon fontos a személyiségi jogok védelme és a személyes adatok biztonsága. A személyes adatokat a belga Személyesadat-védelmi Törvény (the Belgian Personal Data Protection Act, Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel – 2018. július 30.), a 2016. évi Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation - GDPR), illetve más vonatkozó jogszabályok, rendeletek és szabályok rendelkezései szerint kezeljük. A SESVANDERHAVE rendszeresen módosíthatja ezt az Adatvédelmi Szabályzatot. Ezen a webhelyen mindig megtalálja az Adatvédelmi szabályzat legutolsó változatát.

Ki felelős a személyes adatok kezeléséért?

Az alábbiakban meghatározott személyes adatok feldolgozása esetében az adatkezelő a SESVanderhave, bejegyzett székhely: 3300 Tienen, Industriepark 15, cégjegyzékszám: 0431.431.749, telefon: +32 16 80 82 11.

Milyen adatokat gyűjtünk, illetve milyen célból gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel a személyes adatokat?

Először is biztosíthatjuk Önt, hogy webhelyünk, a www.sesvanderhave.com és/vagy a www.eshop.sesvanderhave.compuszta felkeresésével nem fedi fel a kilétét, csak néhány olyan információt, mint egyebek mellett azt, hogy melyik internetszolgáltatót használja.

Az alábbiakban láthatók az általunk végzet különböző adatkezelési tevékenységek.

 • Ha e-mailt küld nekünk, a kérdéseinek vagy észrevételeinek megválaszolása, illetve a megrendeléseinek bonyolítása céljából vagy egy szerződés teljesítésének keretében a szerződés előkészítésével kapcsolatos intézkedések szükségességére hivatkozva felhasználjuk azokat a személyes adatokat, amelyekről eldöntötte, hogy megadja nekünk (például a nevét, a címét, a telefonszámát stb.).

Adatmegőrzési időszak: az élő kapcsolat megszűnése után legfeljebb 10 évig őrizzük meg a személyes adatait.

 • Ha például a www.sesvanderhave.com címen található webhelyünkön jelentkezve feliratkozik hírlevelek vagy társaságunk rendezvényeire szóló meghívók fogadására, az Önnel kötött – különösen a hírleveleinkre vagy a rendezvényeinkre történő feliratkozásra vonatkozó – megállapodás alapján a kért tájékoztatást a személyes adatainak (nevének és e-mail-címének) felhasználásával fogjuk elküldeni Önnek.

Adatmegőrzési időszak: az élő kapcsolat megszűnése után legfeljebb 10 évig őrizzük meg a személyes adatait.

 • Az Önnel fennálló üzleti kapcsolat keretében a jogos érdekeink érvényesítésének szükségességére hivatkozva a saját kezdeményezésünkből is küldhetünk Önnek hírleveleket vagy meghívókat például reklámozás céljából. Jogos érdekünk, hogy ügyfelünkként jobban kiszolgáljuk Önt azáltal, hogy folyamatosan tájékoztatjuk a tevékenységeinkről és a termékeinkről. Ha nem szeretne ilyen hírleveleket és meghívókat kapni, bármikor tiltakozhat ellenük.

Adatmegőrzési időszak: az élő kapcsolat megszűnése után legfeljebb 10 évig őrizzük meg a személyes adatait (kivéve, ha tiltakozik ellene).

 • Gyűjtjük és feldolgozzuk az Ön személyes adatait (név; cím; e-mail-cím; a társaság, ahol dolgozik; telefonszám), hogy az Online Áruház felhasználójaként elintézzük a regisztrációját. A személyes adatok feldolgozása szükséges az Önnel kötött megállapodás végrehajtásához. A személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy az Online Áruház felhasználójaként regisztráljuk Önt, különben nem tudjuk elintézni a regisztrációját.

Adatmegőrzési időszak: a fiókjának törléséig vagy az élő kapcsolattartás megszűnése után tíz évig őrizzük meg a személyes adatait.

 • Gyűjthetjük és feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait (név; cím; e-mail-cím; a társaság, ahol dolgozik; rendelési adatok; fizetési adatok; ügyfélszám; adószám vagy CVR-szám; telefonszám) az Önnel kötött megállapodás lebonyolítására hivatkozva a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos célból, például, ha a weboldalunkon vagy bármely online áruházunkon keresztül termékeket rendel.

Adatmegőrzési időszak: a szolgáltatásnyújtás, például egy rendelés után legfeljebb 10 évig őrizzük meg a személyes adatait.

 • Végezetül, ha él azzal a lehetőséggel, hogy a webhelyünkön keresztül online állásra jelentkezik, vagy megküldi az önéletrajzát, a jogos érdekeink érvényesítésének szükségességére hivatkozva a szerződés-előkészítő intézkedések keretében a jelentkezésének értékelése, valamint munkaerő-felvételi tartalék fenntartása céljából feldolgozzuk a személyes adatait. A jogos érdek magába foglalja azt, hogy később megkeressük Önt álláslehetőséggel, ha éppen akkor nincs megüresedés. Ha nem szeretne bekerülni a munkaerő-felvételi tartalékba, bármikor tiltakozhat ellene.

Adatmegőrzési időszak: a jelentkezés után legfeljebb 10 évig őrizzük meg a személyes adatait.

Csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyek a fent említett tevékenységek tekintetében feltétlenül szükségesek.

A személyes adatok továbbítása

A személyes adatokat a fent meghatározott célokból feldolgozhatjuk mi vagy valamely társvállalatunk, akár az Unióban vagy azon kívül is. Mivel az Európai Unió területén kívül vannak olyan országok, amelyek nem biztosítják a személyes adatoknak az Európai Unióéhoz hasonló szintű védelmét, a 2016. évi Európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelő szerződéses garanciákról gondoskodtunk. Az Ön személyes adatait nem továbbíthatják a SESVANDERHAVE Csoporton kívüli harmadik felekhez, kivéve, ha a szolgáltatásaink nyújtására vonatkozik vagy azzal összefügg. A személyes adatokat továbbítani lehet a SESVANDERHAVE Csoporton kívüli harmadik felekhez, illetve az Európai Unión kívüli országokban található harmadik felekhez is, ha szükséges, amely esetben gondoskodni fogunk a fent említett szerződéses garanciákról.

Az Ön jogai

Több jog is megilleti Önt:

 • Mindenkor megilleti Önt a személyes adatokhoz való hozzáférés joga.
 • Mindenkor megilleti Önt a személyes adatok helyesbítéséhez való jog.
 • Megilleti Önt a személyes adatok törléséhez való jog.
 • Megilleti Önt a saját magára vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog.
 • Megilleti Önt a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog.
 • Mindenkor megilleti Önt a hozzájárulás visszavonásához való jog, ha a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik.
 • Mindenkor megilleti Önt a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése elleni tiltakozáshoz való jog.
 • Megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog.

Az ilyen irányú kérelmeket a SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIUM vagy a privacy@sesvanderhave.com címre lehet küldeni.

Ön mindenkor jogosult panaszt benyújtani a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz. Belgium esetében ez a következő:

Data Protection Authority
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Brussels
contact@apd-gba.be
Tel.: +32 2 247 48 00.
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Külső hivatkozások

Esetenként olyan hivatkozások lehetnek a webhelyünkön, amelyek harmadik felek webhelyére mutatnak. A SESVANDERHAVE nincs befolyással a külső szolgáltatók webhelyeinek tartalmára és kialakítására. Ez a Személyesadat-védelmi Szabályzat nem vonatkozik rájuk. Az ilyen hivatkozások megnyitása az Ön saját kockázatára történik.

Az adatok biztonsága

A SESVANDERHAVE megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett annak érdekében, hogy megvédje a személyes adatokat az elvesztés ellen vagy a feldolgozás bármely törvénytelen formája ellen.