Menu
uždaryti

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. spalio 9 d.

Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika

Bendrovei SESVANDERHAVE NV/SA (toliau vadinama SESVANDERHAVE) yra labai svarbi privatumo ir asmens duomenų apsauga. Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Belgijos Asmens duomenų apsaugos akto nuostatomis (the Belgian Personal Data Protection Act, Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, 2018 m. liepos 30 d.), 2016 m. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR - General Data Protection Regulation) ir kitų galiojančių įstatymų bei teisės aktų nuostatomis. SESVANDERHAVE kartais šią privatumo politiką gali keisti. Šioje interneto svetainėje visada rasite naujausią privatumo politikos versiją.

Kas yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą?

SESVANDERHAVE, registruotas buveinės adresas 3300 Tienen, Industriepark 15, įmonės kodas 0431.431.749, telefonas +32 16 80 82 11, yra duomenų valdytoja, tvarkanti toliau nurodytus jūsų asmens duomenis.

Kuriuos duomenis ir kokiu tikslu renkame, tvarkome ir naudojame?

Pirmiausia patvirtiname, kad apsilankymas mūsų interneto svetainėse www.sesvanderhave.com ir (arba) www.eshop.sesvanderhave.com neatskleidžia jūsų tapatybės, o tik suteikia mums tam tikros informacijos, be kita ko, apie jūsų naudojamą interneto paslaugų teikėją.

Toliau galite sužinoti apie mūsų atliekamus įvairius apdorojimo veiksmus.

 • Jums atsiuntus mums el. laišką, jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, el. pašto pavadinimą, telefono numerį ir kt.), kuriuos nusprendėte mums atskleisti, naudosime tam, kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus ar pastabas bei apdoroti jūsų užsakymus arba vykdydami sutartį, kad galėtume imtis ikisutartinių priemonių.

Duomenų saugojimo laikotarpis: iki jūsų asmens duomenys taps neveiksmingi kontaktų prasme, saugosime juos iki 10-ies metų.

 • Jei užsisakysite gauti naujienlaiškius arba kvietimus į mūsų įmonės renginius, pavyzdžiui, per mūsų interneto svetainės www.sesvanderhave.com programą, jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą) naudosime laiškams siųsti, taip vykdydami sutartinius įsipareigojimus, ypač naujienlaiškių ar renginių prenumeratos.

Duomenų saugojimo laikotarpis: iki jūsų asmens duomenys taps neveiksmingi kontaktų prasme, saugosime juos iki 10-ies metų.

 • Vadovaudamiesi komerciniais santykiais, savo iniciatyva taip pat siųsime jums naujienlaiškius arba kvietimus, pavyzdžiui, reklamos tikslais, taip skatindami savo teisėtą interesą. Mūsų teisėtas interesas — kuo geriau pasitarnauti jums, kaip mūsų klientui, informuojant apie mūsų vykdomą veiklą ir gaminius. Jei nenorite gauti šių naujienlaiškių ir kvietimų, bet kuriuo metu galite jų atsisakyti.

Duomenų saugojimo laikotarpis: iki tapsite neaktyviu klientu, jūsų asmens duomenis saugosime iki 10-ies metų (nebent jūs atsisakysite anksčiau).

 • Renkame ir apdorojame jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, įmonės, kurioje dirbate, pavadinimą, telefono numerį), kad galėtume tvarkyti jūsų, kaip mūsų internetinės parduotuvės vartotojo, registraciją. Jūsų asmens duomenų tvarkymas reikalingas vykdant su jumis pasirašytą sutartį. Jūsų asmens duomenų tvarkymas reikalingas registruojant jus kaip mūsų internetinės parduotuvės vartotoją, antraip būtų neįmanoma tvarkyti jūsų registracijos.

Duomenų saugojimo laikotarpis: jūsų asmens duomenys bus saugomi, kol jūs panaikinsite savo paskyrą arba po dešimties neaktyvumo metų.

 • Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, įmonės, kurioje dirbate, pavadinimą, užsakymo datą, mokėjimo informaciją, kliento numerį, PVM arba CVR numerį, telefono numerį), remdamiesi sutarties su jumis vykdymu, galime rinkti su mūsų paslaugų teikimu susijusiais tikslais, pavyzdžiui, užsakydami gaminius per mūsų interneto svetainę arba per vieną iš mūsų internetinių parduotuvių.

Duomenų saugojimo laikotarpis: jūsų asmens duomenys nuo paslaugos suteikimo, pavyzdžiui, užsakymo, dienos saugomi iki 10-ies metų.

 • Galiausiai, jei nusprendėte pasinaudoti galimybe kreiptis į mus dėl darbo arba atsiuntėte savo gyvenimo aprašymą per mūsų interneto svetainę, tvarkysime jūsų asmens duomenis, kad galėtume įvertinti jūsų kandidatūrą, imtis ikisutartinių priemonių ir išlaikyti darbo kandidatų rezervą, taip pat, atsižvelgdami į poreikį, rūpintis mūsų teisėtu interesu. Mūsų teisėtas interesas yra galimybė vėliau kreiptis į jus su darbo pasiūlymu, jei šiuo metu nėra laisvos darbo vietos. Jei nenorite, kad jus įtrauktume į darbo kandidatų sąrašą, galite bet kuriuo metu to atsisakyti.

Duomenų saugojimo laikotarpis: gavę jūsų kreipimąsi dėl darbo, jūsų asmens duomenis saugosime daugiausia 10 metų.

Asmens duomenis renkame tik prieš tai nurodytos veiklos tikslais.

Jūsų asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenis prieš tai nurodytais tikslais galime tvarkyti mes arba vienas mūsų filialų tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Jei kuri nors ne Europos Sąjungos šalis negali užtikrinti asmens duomenų apsaugos lygio, panašaus į esantį Europos Sąjungoje, esame susitarę dėl sutartinių apsaugos priemonių, kurios atitinka 2016 m. Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Jūsų asmens duomenys nebus perleidžiami trečiosioms šalims, t. y. bus naudojami tik SESVANDERHAVE grupės viduje, išskyrus tuos atvejus, kai tai bus susiję su mūsų paslaugų teikimu. Prireikus asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims, t. y. už SESVANDERHAVE grupės ribų, taip pat ir ne Europos Sąjungoje esančioms trečiosioms šalims, — tokiais atvejais pasirūpinsime pirmiau minėtomis sutartinėmis apsaugos priemonėmis.

Jūsų teisės

Jūs turite keletą teisių:

 • Jūs visada turite teisę turėti prieigą prie savo asmens duomenų.
 • Jūs visada turite teisę koreguoti savo asmens duomenis.
 • Jūs visada turite teisę šalinti savo asmens duomenis.
 • Jūs turite teisę riboti su jumis susijusių asmens duomenų apdorojimą.
 • Jūs turite teisę atsisakyti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.
 • Kai jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, jūs visada turite teisę atšaukti savo sutikimą.
 • Jūs visada turite teisę atsisakyti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jūs turite teisę perkelti duomenis.

Savo prašymą galite siųsti adresu SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIUM (BELGIJA) arba el. paštu privacy@sesvanderhave.com.

Jūs visada turite teisę pateikti pretenziją vietos priežiūros institucijai. Belgijoje tai yra:

Data Protection Authority (Duomenų apsaugos įstaiga)
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Brussels
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00.
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Išorinės nuorodos

Kartais mūsų svetainėje gali būti nuorodų, nukreipiančių į trečiųjų šalių svetaines. SESVANDERHAVE neturi jokios įtakos išorinių interneto svetainių teikėjų turiniui ir dizainui. Ši asmens duomenų politika jai netaikoma. Lankydamiesi šiose interneto svetainėse jūs prisiimate visą riziką.

Jūsų duomenų saugumas

SESVANDERHAVE ėmėsi tinkamų organizacinių priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo arba nuo neteisėto tvarkymo bet kokia forma.