Menu
Stäng

SESVanderHave har utvecklat sina egna ALS -toleranta sorter som marknadsförs under varumärket CONVISO® SMART technology. År 2020 godkändes våra första CONVISO® SMART-sorter i Europa.

CONVISO® SMART-systemet är ett innovativt alternativ för bekämpning av ogräs i sockerbetor.

Vilka är fördelarna med CONVISO® SMART-systemet för jordbrukaren?

 1. tillförlitlig effektivitet
 2. Bekämpning av ogräs med brett spektrum.
 3. Förenkling av jordbruksmetoder med färre tillämpningar.
 4. ökad flexibilitet
 5. bästa säkerhet för grödor

Läs mer om detaljerna i vår tekniska broschyr.

Mer information finns i vår odlingsguide:

 • CONVISO® SMART produktkoncept
 • Ogräsbekämpning och appliceringsstrategier med Bayers herbicid CONVISO® ONE*
 • Skördesäkerhet
 • God jordbrukspraxis
 • Hantering av ogräsresistens
 • Funktioner, fördelar och fördelar med CONVISO® SMART.

*CONVISO® ONE är en produkt som endast är avsedd för professionellt bruk. Använd växtskyddsmedel på ett klokt sätt. Läs etiketten och informationen om produkten innan du använder den.

SESVanderHave Sverige sockerbetsfrö - Teknisk data CONVISO® SMART

Teknisk data (Engelska)
CONVISO® SMART

Ladda ner
SESVanderHave Sverige sockerbetsfrö - Handbok för odlare CONVISO® SMART

Handbok för odlare
CONVISO® SMART

Ladda ner