Menu
Stäng

06. Bearbetning av utsäde

Efter fröskörden är sockerbetsfröna långt från klara för odlaren. Fröna måste gå igenom många processer innan de slutligen blir till de runda blå ”pellets” som vi är kända för i omvärlden.

Förrensning

Nyskördade fröpartier innehåller pinnar, ogräsfrön, sockerbetsfrön som är för stora eller för små och annat material som behöver tas bort. Efter den här processen, som vi kallar ”förrensning”, skickas fröna till våra fabriker i Tienen (Belgien), Kiev (Ukraina), Alexeyevka (Ryssland) och till våra partner i USA och Turkiet.

Rensning

När fröna kommer till fabriken måste vi återigen skilja ut de bästa delarna.

Först blandar vi alla oktabiner för ett fröparti för att partiet ska bli så homogent som möjligt. Under rensningen avlägsnas främmande material som finns kvar, såsom småkvistar, torkad jord och fröer från andra växter. Frön som är för små eller för stora, och frön som inte är monogerma, sorteras bort. På så vis försöker vi optimera beståndets täthet på fältet.

Sockerbetsfrön har en mycket ojämn och oregelbunden form och ytterhöljet, den så kallade ”perikarpen”, innehåller naturliga groningshämmande substanser. Vissa frön är tomma eller ofullständigt utvecklade.

Målet med bearbetningen är att avlägsna överflödig perikarp och groningshämmande substanser med särskilda poleringsmaskiner. Sedan bedöms frönas storlek och vikt och endast de väl utvecklade fröna av normal storlek samlas in.

SESVanderHaves frökvalitetslaboratorium utvärderar fortlöpande frön efter skörd och varje steg i processen för att säkerställa att grobarhet, skjutkraft, köldtolerans och frövikt återspeglar bästa möjliga frökvalitet. Alla data lagras i en central databas med fullständig spårbarhet och slutkvaliteten bedöms enligt väl definierade industristandarder.

Priming

Priming innebär att fröna ”förgros” för snabbare och mer homogen grobarhet på fältet.

När fröna förgros påbörjas groningsprocessen. Groningsprocessen måste avbrytas precis innan den inte går att stoppa längre, det vill säga precis innan fröna börjar gro.

Det finns flera fördelar med priming. Fröna får en snabbare uppkomst än frön utan priming, även vid extrem kyla eller torka. Dessutom gör priming att fältuppkomsten blir jämnare. Med andra ord får sockerbetorna en mer enhetlig storlek och blir lättare att skörda.

Eftersom alla frön kommer upp på kort tid är groddplantor och småplantor ungefär lika stora, vilket möjliggör mer effektiv ogräsbekämpning.

När fröna har förgrotts skickas ett prov till kvalitetslabbet. Där genomförs grundliga tester av skjutkraft, storlek och fukthalt. Frön som inte uppfyller de mycket höga kvalitetskraven kasseras.

Pelletering

Frön av hög kvalitet har efter priming fortfarande oregelbunden tjocklek och diamater. Därför krävs en särskild pelletingsprocess för att skapa en rund produkt av standardformat. Genom fröpelletering optimeras planteringsegenskaper och korrekt avstånd mellan fröna. Eftersom varje frö är unikt kräver pelleteringen konstant övervakning och justering av en operatör. Sedan kontrolleras att alla pellets är lagom stora. Efter pelleteringen tas ytterligare ett prov för analys av fukthalt, skjutkraft och grobarhet i kvalitetslabbet.

Tack vare de omfattande kvalitetskontrollerna och den noggranna produktionsprocessen har SESVanderHave under lång tid tilldelats det prestigefyllda ESTA-märket av European Seed Association. ESTA-märket står inte bara för frökvalitet utan också för kvalitetssäkring, med respekt för kvalitetsprocesser, operatörsskydd och miljöskydd.

Betning

Det sista steget i behandlingen är betning, som innebär att de pelleterade fröna behandlas med ett lager fungicider eller insekticider för att skydda sortens avkastningspotential. Genom att medlen påförs direkt på fröna kan den sammanlagda mängden bekämpningsmedel minskas betydligt, vilket gör sockerbetsodlingen mer miljövänlig. SESVanderHaves välkända blå färg påförs nu för att underlätta kontrollen av planteringsdjup och fröavstånd på fältet under planteringen.

Efter den här processen måste man torka fröna för att förhindra att de gror. Sedan packas de återigen i oktabiner och ett stickprov skickas till kvalitetslabbet. Där testas fröna en sista gång för skjutkraft, storlek, behandling av bekämpningsmedel och fukthalt.

Förpackning

När fröna har godkänts enligt omfattande kvalitetsstandarder i varje fas av produktionsprocessen kan de slutligen vägas, packas och märkas. Vi har tagit fram en märkning som innehåller all nödvändig information såsom uppgifter om sort, frökvalitet, fröstorlek, eventuella behandlingar och övrig nödvändig fröinformation.

Så här går det till när SESVanderHave producerar sockerbetsfrön som uppfyller odlarnas och sockerindustrins specifika behov. SESVanderHave har redan fört ut hundratals framgångsrika sorter på marknaden och kommer att fortsätta utveckla många fler i framtiden.