Menu
Stäng

02. Marknadsanalys

Vi börjar med en heltäckande marknadsanalys i syfte att identifiera utmaningarna i varje region vad gäller klimat, jordtyp, sockerindustrins behov och hot såsom sjukdomar och insekter. Vi kartlägger utmaningarna i detalj och med vägledning av sockerindustrin, sockerbetsinstitut och odlarföreningar fastställer vi vilka egenskaper den perfekta sockerbetssorten bör ha för marknaden i fråga. En anpassad sockerbeta kan bestå av flera sådana ”egenskaper”, eller ”anlag”, perfekt kombinerade i en enda sockerbetssort.

Perfekta sockerbetan

Våra analytiker tar fram en plan för varje region och varje förhållande för att skapa den ”perfekta sockerbetan”. Planen vidarebefordras till våra förädlare, som lägger många år på den forskning och utveckling som krävs för att ta fram en ny sort.

Dessutom arbetar SESVanderHave fortlöpande med att förutse odlarnas och sockerindustrins framtida behov. Vilka sjukdomar kommer att uppkomma de närmaste tio åren? Kommer bekämpningsmedel att omfattas av begränsad användning och registrering? Hur kommer sockermarknaden att utvecklas framöver? För detta krävs även ett nära samarbete med sockerindustrin.