Menu
Zatvori

Gorivo budućnosti

Mnogo ljudi ne zna da je šećerna repa takođe i značajan izvor bioetanola. Bioetanol je osnovni materijal za proizvodnju biogoriva, koji je trenutno sektor visokog interesa. Šećerna repa je stoga pravi izvor energije, i kao inovativni globalni igrač, SESVanderHave je takođe pionir u istraživanju uloge šećerne repe u proizvodnji bioetanola.

„Razvoj SESVanderHave „tropske repe“ i nove primene šećerne repe su simbol kontinuiranog istraživanja kompanije SESVanderHave u inovacije i poboljšanja“, ističe Jean-Noël Evrard.

“Zahvaljujući predanom istraživanju, velikoj fleksibilnosti i obimnom poznavanju lokalnih tržišta, SESVanderHave je istinski globalni igrač na međunarodnom tržištu šećerne repe.”