Menu
Zatvori

Poslednji put ažurirano 9. oktobra 2020. godine

Smernice za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti

Zaštita privatnosti i bezbednost podataka o ličnosti su od velikog značaja za kompaniju SESVANDERHAVE NV/ SA (u nastavku teksta „SESVANDERHAVE“). Podacima o ličnosti rukujemo u skladu sa odredbama belgijskog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (the Belgian Personal Data Protection Act, Wet betreoffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel – 30. jul 2018.), Opšte uredbe o zaštiti podataka iz 2016 godine (eng. General Data Protection Regulation – GDRP) i odredbama drugih primenjivih zakona, odredaba i pravila. SESVANDERHAVE može da menja ove smernice za privatnost. Na ovom veb-sajtu možete uvek da pogledate najnoviju verziju naših Smernica za privatnost.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Kompanija SESVanderhave sa registrovanim sedištem na adresi 3300 Tienen, Industriepark 15, matični broj kompanije: 0431.431.749, broj telefona: +32 16 80 82 11, kontrolor je podataka za obradu Vaših podataka o ličnosti definisanih u nastavku teksta.

Koje podatke prikupljamo i u koju svrhu prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše podatke?

Najpre možemo da potvrdimo da posećivanje našeg veb-sajta na adresi www.sesvanderhave.com i/ili www.eshop.sesvanderhave.com ne otkriva Vaš identitet, već samo pojedine podatke kakvi su, između ostalog, podaci o tome čije usluge povezivanja na internet koristite.

U nastavku možete saznati više o različitim aktivnostima obrade koje obavljamo.

 • Ako nam pošaljete e-poruku, koristićemo podatke o ličnosti (na primer, ime i prezime, adresa, broj telefona i sl.) koje Vi odlučite da nam otkrijete, kako bismo odgovorili na Vaša pitanja ili komentare, a zatim i u svrhu upravljanja narudžbinama ili u sklopu ispunjenja obaveza iz ugovora, po osnovu potrebe za preduzimanjem predugovornih mera.

Period čuvanja podataka: Vaše podatke o ličnosti čuvamo najduže 10 godina nakon što postanete neaktivni kao kontakt.

 • Ako se prijavite da primate biltene ili pozive za događaje naše kompanije, na primer putem aplikacije na našem veb-sajtu www.sesvanderhave.com, koristićemo Vaše podatke o ličnosti (ime i prezime i e-adresu) kako bismo vam poslali traženo obaveštenje po osnovu izvršenja ugovora, konkretno, Vaše pretplate na naše biltene i događaje.

Period čuvanja podataka: Vaše podatke o ličnosti čuvamo najduže 10 godina nakon što postanete neaktivni kao kontakt.

 • U kontekstu trgovinskog odnosa sa Vama, biltene ili pozivnice možemo da vam šaljemo i na sopstvenu inicijativu, na primer, u svrhe promocije po osnovu potrebe unapređenja našeg legitimnog interesa. Naš legitimni interes je da vam bolje služimo kao klijentu tako što ćemo vas obaveštavati o svojim aktivnostima i proizvodima. Ako ne želite da primate ove biltene i pozivnice, uvek možete uložiti prigovor.

Period čuvanja podataka: Vaše podatke o ličnosti čuvamo najduže 10 godina nakon što postanete neaktivni kao klijent (osim ukoliko na to ne uložite prigovor).

 • Prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke (ime i prezime, e-adresu, kompaniju za koju radite, broj telefona) kako bismo upravljali Vašim prijavljivanjem kao korisnika onlajn prodavnice. Obrada Vaših podataka o ličnosti je neophodna radi izvršenja ugovora sa Vama. Obrada Vaših podataka o ličnosti je neophodna kako bismo Vas prijavili kao korisnika onlajn prodavnice; u suprotnom Vašom prijavom ne bi moglo da se upravlja.

Period čuvanja podataka: Vaše podatke o ličnosti čuvamo dok ne izbrišete svoj nalog ili dok ne istekne deset godina neaktivnosti.

 • Može se desiti da prikupimo i obradimo podatke o ličnosti [ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, kompaniju za koju radite, podatke o narudžbini, podatke o plaćanju, broj kupca, PDV broj ili matični broj kompanije (CVR broj), broj telefona] u vezi sa pružanjem naših usluga. Na primer, ako naručite proizvode preko našeg veb-sajta, ili bilo koje od naših onlajn prodavnica, po osnovu izvršenja ugovora sa vama.

Period čuvanja podataka: Vaše podatke o ličnosti čuvamo najduže 10 godina nakon pružanja usluge, na primer, narudžbine.

 • I na kraju, ukoliko koristite objekat da se prijavite za posao ili pošaljete svoju biografiju putem našeg veb-sajta, Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni kako bi se procenila Vaša prijava u kontekstu preduzimanja predugovornih mera, i kako bi se održavala rezerva za zapošljavanje što je zasnovano na potrebi da se brinemo o svom legitimnom interesu. Naš legitimni interes se sastoji od toga da vam se kasnije obratimo u vezi sa mogućnošću za zapošljavanje ako trenutno nema slobodnog mesta. Ako ne želite da budete uključeni u rezervu za zapošljavanje, uvek možete uložiti prigovor.

Period čuvanja podataka: Vaše podatke o ličnosti čuvamo najduže 10 godina nakon Vaše prijave.

Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koji su neophodni u pogledu gorenavednih aktivnosti.

Prenos Vaših podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti možemo da obrađujemo mi ili bilo koji sa nama povezani subjekt, kako u okvirima EU tako i izvan EU, u svrhe navedene u prethodnom delu teksta. S obzirom na to da zemlje izvan Evropske unije ne pružaju nivo zaštite podataka o ličnosti slične onim unutar Evropske unije, ugovorom obavezujemo na primenu mera zaštite usklađenih sa evropskom Opštom uredbom o zaštiti podataka iz 2016. godine. Vaši podaci o ličnosti se neće prosleđivati trećim stranama izvan SESVANDERHAVE Group, osim u svrhe pružanja naših usluga ili u svrhe povezane sa pružanjem naših usluga. Ako je to neophodno, lični podaci mogu da se prenose i trećim stranama izvan SESVANDERHAVE Group, kao i trećim stranama u zemljama izvan Evropske unije, u kom slučaju ćemo primeniti gorenavedene ugovorne mere zaštite.

Vaša prava

Imate nekoliko prava:

 • Uvek imate pravo da pristupite svojim podacima o ličnosti.
 • Uvek imate pravo da ispravite svoje podatke o ličnosti.
 • Imate pravo da izbrišete svoje podatke o ličnosti.
 • Imate pravo da ograničite obradu podataka o ličnosti koji se odnose na Vas.
 • Imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti.
 • Uvek imate pravo da povučete svoj pristanak kada se obrada Vaših podataka o ličnosti odvija na osnovu Vašeg pristanka.
 • Uvek imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe direktnog marketinga.
 • Imate pravo na prenosivost podataka.

Takve zahteve možete da pošaljete na adresu SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIUM, ili na e-adresu privacy@sesvanderhave.com.

Uvek imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu mesta u kome živite. U slučaju Belgije, to je:

Organ za zaštitu podataka o ličnosti
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Brisel
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Spoljne veze

Naš veb-sajt može povremeno da sadrži veze koje upućuju na veb-sajtove trećih strana. SESVANDERHAVE nema nikakvog uticaja na sadržaj i dizajn sajtova spoljnih dobavljača. Ove smernice za privatnost se ne primenjuju na takve veb-sajtove. Te veze posećujete na sopstveni rizik.

Bezbednost vaših podataka

SESVANDERHAVE je primenio odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka ili svakog vida nezakonite obrade.