Menu
Zatvori

Godinama je proizvodnja šećerne repe bila povezana jedino sa zemljama koje imaju umerenu klimu. “Tropska repa je to promenila”, rekao je Jean-Noël Evrard, internacionalni marketing menadžer u kompaniji SESVanderHave.

“Tropska repa je izuzetno otporna na ekstremne klimatske uslove kao što su suša, visoka temperatura, jake kiše i egzotične bolesti. Da bi razvio što bolji odgovor na takve klimatske uslove, SESVanderHave je uložio mnogo godina ispitivanja na raznim oglednim parcelama u Indiji. Tamo je šećerna repa intenzivno testirana od strane njihovih službenih lica pored naših sopstvenih test programa.

Rezultati obećavaju: prinosi se podudaraju sa vrhunskim rezultatima u Evropi,” dodao je Jean-Noël Evrard.

SES Vander Have Tropical Beet Brochure ENG

Brošura (Engleski)

Preuzmite
SES Vander Have Tropical Beet Growing Guide ENG

Tehnička informacija (Engleski)

Preuzmite