Menu
Zatvori

03. Oplemenjivanje

Istraživanje počinje definisanjem prave osobine sorte koja se želi selekcijom dobiti. Potrebe proizvođača i zahtevi šećerne industrije moraju se implementirati u selekciji raspoložive genetike. Sve osobine, npr. tolerantnost na nematode, visok sadržaj šećera itd. koje mogu doprineti većem prinosu šećera trebale bi biti prisutne u linijama oca i majke, takozvanim „inbred“ linijama.

Koristi hibridnog uzgoja se ogledaju u tome što novostvoreni hibidi šećerne repe u sebi kombinuju najbolje osobine od obe roditeljske inbred linije. Zahvaljujući naučnom istraživanju oplemenjivanja i godinama iskustva, SESVanderHave može garantovati da hibiridi tj . sorte poseduju željena svojstva.

SESVanderHave Inovacioni Centar (SVIC)

Ovaj proces počinje u novom SESVanderHave Inovacionom Centru (SVIC), u Tienen-u, u Belgiji, koji predstavlja najsavremeniji visokotehnološki objekat namenjen istraživanjima u kontrolisanim uslovima. SVIC je kompleks veličine četiri fudbalska terena, gde SESVanderHave stručnjaci sprovode svoja istraživanja. Kompletan spektar spoljašnjih uslova može se reprodukovati u SVIC-u garantujući na taj način dobijanje preciznih rezultata. Na primer, može se izložiti šećerna repa temperaturama do 40◦C, kao i simulirati hladne noći. Takođe može se napraviti noć tokom dana. Zahvaljujući ovim inovativnim tehnikama, SVIC je jedan od najnaprednijih istraživačkih kompleksa u poljoprivrednoj industriji globalno koji omogućava kompaniji SESVanderHave da poveća svoje istraživačke kapacitete i skrati proces razvoja sorte.

Ukrštanje počinje sa dve normalne fertilne biljke

Ukrštanje počinje sa dve normalne fertilne biljke, koje poseduju tučak i prašnike, specijalno odabrane jer su tokom prvobitnih ispitivanja već pokazale svoje pozitivne osobine. Ove inbred linije su pažljivo odabrane iz raspoloživog SESVanderHave genetskog materijala.

Jednoj od ove dve biljke, prašnici su ručno uklonjeni i ona postaje “majka” linija. Druga biljka predstavlja očinsku liniju koja oplodi majku, i ova oplodnja rezultira ciljanom novom kombinacijom osobina.

Kako to funkcioniše

Odmah zatim se proverava da li ova semena sadrže željene osobine. Ova provera se odvija u laboratoriji za molekularne markere u kojoj se proverava genetski sastav ili DNK iz uzoraka listova “potomstva”. Sve biljke korišćene za proizvodnju semena se detaljno pregledaju, omogućujući na taj način da svaka biljka i svako seme dobije svoj “genetski pasoš”. Od samog početka istraživanja zna se koje će se seme koristiti za proces razvijanja nove sorte.

Razvoj ovih “inbred” linija uključuje delikatnu ravnotežu raznih faktora zasnovanih na sofisticiranim istraživačkim tehnikama. SESVanderHave je razvio savremene inovativne tehnike kako bi osigurao da klasično oplemenjivanje, koje je gore opisano, bude maksimalno efikasno.

Laboratorija za biotičku kontrolu upravljanja stresom

Na primer, uzorci listova se pažljivo analiziraju s obzirom na njihove različite karakteristike. Kada se primeti da je određena linija “majke” ili “oca” osetljiva na određenu bolest, ti faktori se potom podrobnije istražuju u SVIC-ovoj laboratoriji za biotičku kontrolu upravljanja stresom.

Biljke koje prođu testove na različite bolesti prelaze u sledeću fazu, dok se osetljive biljke više ne koriste u selekciji. Temeljni testovi se takođe sprovode u SVIC-ovoj laboratoriji za upravljanje abiotičkim faktorima stresa (kao što su toplota, suša, intenzitet svetlosti, vlažnost vazduha, i plodnost) - u specijalnim komorama za rast.

Koristeći sve prikupljene informacije, postavljen je detaljan opis svake biljke, kao što je tolerancija na biotičke i abiotičke faktore, istoriju očinskih i majčinskih linija, performanse različitih osobina, i ključni geni se onda mogu mapirati duž genoma šećerne repe. Ovo je vrlo precizan posao koji zahteva veliku količinu kompjuterskih podataka i neophodnu stručnost. Zahvaljujući ovoj genetskoj mapi, mogu se razviti molekularni markeri za najvažnije osobine, omogućujući selekcionerima da ubrzaju proces oplemenjivanja.