Menu
Zavřít

03. Šlechtění

Výzkum začíná tím, že se určí vhodné znaky. Do genetického vývoje je třeba zakomponovat potřeby pěstitelů i požadavky cukrovarnického průmyslu. Všechny znaky (např. tolerance vůči háďátkům, vysoký obsah cukru atd.), které mohou pozitivně ovlivnit výnos cukru, by měly být přítomny v našich otcovských i mateřských liniích, tzv. „inbredních liniích“.

Odrůdy cukrové řepy vznikají zásluhou hybridního šlechtitelského programu, který kombinuje ty nejlepší znaky z obou rodičovských inbredních linií. Díky vědeckému výzkumu v oblasti šlechtitelství a svým dlouholetým zkušenostem může společnost SESVanderHave zaručit, že budou potřebné znaky exprimovány.

SESVanderHave Innovation Center (SVIC)

Tento proces začíná v našem novém moderním centru inovací SESVanderHave Innovation Center (SVIC) v belgickém městě Tienen, kde probíhá prvotřídní výzkum na světové úrovni. SVIC, v němž vědci společnosti SESVanderHave provádějí své výzkumné aktivity, je komplex o rozloze čtyř fotbalových hřišť. Lze zde simulovat celou škálu venkovních podmínek, takže výzkum může využívat dokonalých parametrů a na základě toho získávat požadované výsledky. Umíme například vystavovat cukrovou řepu teplotám až 40 °C nebo simulovat studené noci. Dovedeme také vytvořit noční podmínky během dne. Díky těmto inovativním technologiím je SVIC jedním z nejvyspělejších zemědělských výzkumných komplexů na světě a umožňuje společnosti SESVanderHave rozšířit výzkumnou kapacitu a urychlit proces vývoje nových odrůd.

K inbreedingu jsou zapotřebí dvě rostliny schopné rozmnožování

K inbreedingu jsou zapotřebí dvě rostliny schopné rozmnožování, tj. dvě rostliny s pestíkem a tyčinkami. Tyto rostliny jsou pečlivě vybrány z rozsáhlé databáze zárodečné plazmy společnosti SESVanderHave na základě své prokázané hodnoty.

U jedné z obou rostlin jsou ručně odebrány tyčinky a stává se rostlinou mateřskou. V obalu nepropouštějícím pyl tuto rostlinu oplodní jiná, samčí rostlina a výsledkem je cílená nová kombinace charakteristických znaků.

Jak to funguje

Ihned kontrolujeme, zda získaná semena obsahují požadované znaky. Tato kontrola se odehrává v laboratoři molekulárních markerů, kde jsou testovány vzorky listů „potomků“ a je zjišťována jejich genetická výbava – jejich DNA. Všechny rostliny používané pro výrobu osiva jsou podrobovány screeningu, což nám umožňuje vytvořit pro každé semeno a každou rostlinu „genetický pas“. Již od začátku výzkumu víme, které semeno použijeme v procesu šlechtění nové odrůdy.

Vývoj těchto inbredních linií vyžaduje dokonalé vyvážení různých faktorů na základě propracovaných výzkumných technik. Společnost SESVanderHave vyvinula maximálně inovativní technologie, aby výše popsané klasické šlechtění probíhalo co nejefektivněji.

Laboratoř pro výzkum biotického stresu

Například jsou podrobně analyzovány různé vlastnosti vzorků listů. Pokud zjistíme, že nějaká „mateřská“ nebo „otcovská“ linie je náchylná k určité chorobě, zkoumáme to v laboratoři pro výzkum biotického stresu centra SVIC. V této laboratoři mapujeme různé choroby cukrové řepy a testujeme je na nových odrůdách. Rostliny, které v této zkoušce různých chorob obstojí, postupují do další fáze, zatímco náchylnější rostliny se vyřazují. SVIC také provádí důkladné testování takzvaných „abiotických stresových faktorů“, jako je horko, sucho, intenzita světla, vlhkost vzduchu a úrodnost, v našich speciálních růstových komorách pro výzkum abiotického stresu.

Na základě získaných informací sestavíme podrobný popis rostliny (například její tolerance vůči biotickým a abiotickým faktorům, historie otcovské a mateřské linie či míry exprese jednotlivých znaků) a můžeme mapovat klíčové geny pro daný genom cukrové řepy. To je precizní práce vyžadující velké množství počítačových dat a značné zkušenosti. Díky této genetické mapě mohou vzniknout molekulární markery pro nejdůležitější znaky, čímž se proces šlechtění urychluje.