Menu
Zavřít

Datum poslední aktualizace: 9. října 2020

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Ochrana soukromí a zabezpečení osobních údajů jsou pro společnost SESVANDERHAVE NV/SA (dále jen „SESVANDERHAVE“) velmi důležité. S osobními údaji nakládáme v souladu s ustanoveními belgického Zákona o ochraně osobních údajů (the Belgian Personal Data Protection Act (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke, Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel – 30. července 2018), Obecným nařízením o ochraně osobních údajů z roku 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) a ustanoveními jiných příslušných zákonů, nařízení a pravidel. SESVANDERHAVE může čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů měnit. Nejnovější verzi našich zásad ochrany osobních údajů najdete vždy na této webové stránce.

Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Správcem údajů pro zpracování vašich osobních údajů, jak je definováno níže, je společnost SESVanderhave s registrovaným sídlem společnosti na adrese 3300 Tienen, Industriepark 15, identifikačním číslem organizace 0431.431.749 a telefonem +32 16 80 82 11.

Jaké údaje shromažďujeme a za jakým účelem shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše údaje?

Především vás chceme ujistit, že pouhá návštěva našich webových stránek www.sesvanderhave.com a/nebo www.eshop.sesvanderhave.com neodhalí vaši identitu, ale pouze některé informace – například (ale nejen) informace o poskytovateli internetových služeb, kterého využíváte.

Níže najdete různé činnosti, které provádíme při zpracování vašich osobních údajů.

 • Pokud nám zašlete e-mail, použijeme vámi poskytnuté osobní údaje (například jméno, adresu, telefonní číslo atd.) za účelem zodpovězení vašich dotazů či připomínek a vyřízení vašich objednávek nebo v rámci plnění smlouvy, a to na základě nutnosti učinit opatření předcházející smlouvě.

Doba zadržování údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po dobu maximálně 10 let od chvíle, kdy jste byli naposledy aktivní jako kontakt.

 • Pokud se přihlásíte k odběru novinek nebo pozvánek na akce naší společnosti, například prostřednictvím přihlášení na našich webových stránkách www.sesvanderhave.com, pak vaše osobní údaje (jméno a e-mailovou adresu) využijeme k tomu, abychom vám na základě plnění naší dohody s vámi – především pak co se týče vašeho přihlášení k akcím a odběru novinek – zasílali požadovaná sdělení.

Doba zadržování údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po dobu maximálně 10 let od chvíle, kdy jste byli naposledy aktivní jako kontakt.

 • V rámci našeho obchodního vztahu vám můžeme zasílat novinky nebo pozvánky také z naší vlastní iniciativy, například pro propagační účely, a to na základě potřeby propagovat náš legitimní zájem. Naším legitimním zájmem je přinášet vám jako klientovi lepší služby tím, že vás budeme informovat o našich aktivitách a produktech. Pokud si nepřejete tyto novinky a pozvání dostávat, kdykoli vůči tomu můžete vznést námitku.

Doba zadržování údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po dobu maximálně 10 let od chvíle, kdy jste byli naposledy aktivní jako klient (pokud s tím nevyslovíte nesouhlas).

 • Vaše osobní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu, společnost, jménem níž jednáte, telefonní číslo) shromažďujeme a zpracováváme, abychom mohli spravovat vaši registraci jakožto uživatele e-shopu. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění dohody s vámi. Zpracování vašich osobních údajů je nutné k tomu, aby bylo možné vás zaregistrovat jako uživatele e-shopu; v opačném případě vaši registraci nebude možné vyřídit.

Doba zadržování údajů: Vaše osobní údaje uchováváme do doby, než smažete svůj účet, nebo než uplyne deset let nečinnosti.

 • Na základě plnění smlouvy s vámi můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu, společnost, jménem níž jednáte, telefonní číslo, objednací údaje, platební údaje, zákaznické číslo, DIČ nebo IČO, telefonní číslo) za účelem souvisejícím s poskytováním našich služeb, například pokud si prostřednictvím našich webových stránek nebo v jakémkoliv našem e-shopu objednáte nějaké produkty.

Doba zadržování údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po dobu maximálně 10 let od poskytnutí služeb, např. vyřízení objednávky.

 • Pokud využijete možnosti přihlásit se do výběrového řízení na volné místo nebo nám zašlete svůj životopis online prostřednictvím našich webových stránek, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli vaši žádost posoudit s ohledem na přijetí předsmluvních opatření a udržovat náborovou rezervu, jež vychází z naší potřeby mít na zřeteli náš legitimní zájem. Náš legitimní zájem spočívá v tom, že pokud v daný okamžik není žádná pracovní pozice volná, můžeme vás v budoucnu informovat o volné pracovní pozici. Pokud si nepřejete být součástí naší náborové rezervy, kdykoli vůči tomu můžete vznést námitku.

Doba zadržování údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po dobu maximálně 10 let od vašeho přihlášení.

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné s ohledem na výše uvedené činnosti.

Přenos vašich osobních údajů

Osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely zpracovávat my nebo kterákoli z našich přidružených společností, a to v rámci EU i mimo ni. Protože některé ze zemí mimo Evropskou unii nenabízejí ochranu osobních údajů na stejné úrovni jako země EU, zajistili jsme smluvní záruky, které zabezpečují soulad s evropským obecným nařízením o ochraně údajů z roku 2016. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám mimo skupinu SESVANDERHAVE Group, s výjimkou a v souvislosti s poskytováním našich služeb. V případě nutnosti mohou být osobní údaje předány také třetím stranám mimo skupinu SESVANDERHAVE Group a třetím stranám v zemích mimo Evropskou unii. V takovém případě zajistíme výše uvedené smluvní záruky.

Vaše práva

Máte několik práv:

 • Vždy máte právo na přístup k vašim osobním údajům.
 • Vždy máte právo na opravu svých osobních údajů.
 • Máte právo na smazání vašich osobních údajů.
 • Máte právo omezit zpracování osobních údajů souvisejících s vaší osobou.
 • Máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů.
 • Vždy máte právo vzít zpět svůj souhlas, pokud ke zpracování vašich údajů dochází na základě vašeho souhlasu.
 • Vždy máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů pro přímé marketingové účely.
 • Máte právo na přenositelnost údajů.

Tyto žádosti můžete zaslat na adresu: SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIUM nebo na privacy@sesvanderhave.com.

Vždy máte právo podat stížnost u kontrolního orgánu v místě svého bydliště. Pro Belgii se jedná o:

Data Protection Authority
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Brussels
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00.
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Externí odkazy

Naše webová stránka může příležitostně obsahovat odkazy, které odkazují na stránky třetích stran. Společnost SESVANDERHAVE nemá žádný vliv na obsah a design stránek externích poskytovatelů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují. Tyto odkazy navštěvujete na vaše vlastní riziko.

Zabezpečení vašich údajů

Společnost SESVANDERHAVE přijala příslušná technická a organizační opatření, aby osobní údaje ochránila před jejich ztrátou nebo jakoukoli formou nezákonného zpracování.