Menu
Zavřít

06. Zpracování osiv

Po sklizni semen ještě není osivo cukrové řepy zdaleka připraveno pro distribuci – musí projít řadou kroků, po kterých se ze semen stanou úhledné modré „kuličky“, které nás proslavily po celém světě.

Předčištění

Mezi sklizenými semeny jsou také úlomky organického materiálu, semena plevelů, příliš velká nebo příliš malá semena cukrovky a další materiály, jež je třeba odstranit. Po tomto kroku, který nazýváme „předčištění“, semena putují do našich závodů ve městech Tienen (Belgie), Kyjev (Ukrajina), Alexejevka (Rusko) a k našim partnerům v USA a Turecku.

SESVanderHave - zpracování osiva před čištěním ipad 1
SESVanderHave - česky zpracování osiva předčištění

Čištění

Když várka semen dorazí do závodu, opět z ní musíme vybrat pouze to nejlepší.

Nejprve promícháme obsah všech oktabínů jedné várky, abychom zajistili co největší homogenitu směsi. Při čištění se odstraňují zbývající odpadní materiály, jako jsou drobné větvičky, usušená zemina a cizí semena. Potom se vytřídí semena, která jsou příliš malá, příliš velká nebo obsahují dva zárodky. Tímto způsobem se snažíme předejít tomu, aby na poli po vysetí cukrovky zůstávala prázdná místa.

SESVanderHave - zpracování osiva čištění oplodí QA

Semena cukrové řepy jsou velmi hrubá, mají nepravidelný tvar a jejich vnější obal, tzv. „oplodí“, obsahuje přirozené inhibitory klíčení. Některá semena jsou prázdná nebo mají pouze částečné zárodky.

Cílem týmu provádějícího zpracování semen je odstranit nadbytečné oplodí a inhibitory klíčení pomocí speciálních leštiček a potom semena roztřídit podle velikosti a hmotnosti, aby výstupním produktem byla pouze správně naplněná semena standardní velikosti.

Laboratoř společnosti SESVanderHave pro kvalitu semen neustále semena testuje jak po sklizni, tak po každém kroku zpracování, aby jejich klíčivost, vitalita, odolnost vůči chladu a hmotnost odpovídala nejvyšší možné kvalitě. Všechna data se ukládají do centrální databáze a jsou plně vysledovatelná. Závěrečné hodnocení kvality probíhá na základě přesně stanovených průmyslových standardů.

SESVanderHave - zpracování osiva čištění

Priming (aktivované osivo)

Priming znamená „předkličování“ semen a jeho účelem je zajistit rychlejší a homogennější vzcházení na poli.

V tomto kroku se v osivu uvádí do pohybu proces klíčení. Ten se musí zastavit těsně předtím, než dosáhne „bodu, odkud není návratu“ – neboli než semeno skutečně začne klíčit.

Priming nabízí řadu výhod. Tato semena vzcházejí rychleji než nepředklíčená semena, a to i za extrémního chladu nebo sucha. Kromě toho priming také zajistí homogennější vzcházení.

Bulvy řepy mají jednotnější velikost, což usnadňuje jejich vyorávání. Aktivované osivo vzchází jednotně v krátké době, a proto mají klíční rostliny podobnou velikost a díky tomu je snadnější regulace plevelů v takovýchto porostech řepy.

Po předklíčení semen se opět odešle vzorek do laboratoře kvality. Zde se provedou zkoušky včetně důkladného otestování vitality, velikosti a vlhkosti semen. Semena nesplňující vysoké nároky na kvalitu jsou vyřazena.

Přečtěte si více o priming

SESVanderHave - zpracování osiva

Peletování

I když je předklíčené semeno kvalitní, stále má nestejnoměrnou velikost, takže musí projít speciálním procesem peletování, jehož výsledkem je standardizovaný produkt kulatého tvaru. Peletizace semen optimalizuje možnost výsevu na přesné vzdálenosti. Každé semeno je jedinečné, a proto musí proces peletování neustále sledovat a upravovat operátor. Poté se kontroluje, zda mají výsledné pelety správnou velikost. Po procesu peletování je odebrán další vzorek, který je podroben analýze vlhkosti, vitality a klíčivosti v laboratoři kvality.

Díky této rozsáhlé kontrole kvality a pečlivému výrobnímu procesu společnost SESVanderHave již před nějakým časem obdržela prestižní certifikaci ESTA Evropské semenářské asociace. Označení ESTA je známkou nejen kvality semen, ale také zajištění kvality, dodržování procesu zajištění kvality, bezpečnosti pracovníků a ochrany životního prostředí.

Přečtěte si více o našich certifikátech

SESVanderHave - zpracování osiva na pelety

Potahování

Posledním krokem procesu zpracování osiva je potahování, které spočívá v nanesení vrstvy potřebných fungicidů a insekticidů na pelety za účelem zachování potenciálu výnosu odrůdy. Díky nanášení přímo na semena se výrazně snižuje celkové množství použitých pesticidů, takže pěstování cukrové řepy tolik nezatěžuje životní prostředí. Nanáší se také modrá barva, která je poznávacím znamením společnosti SESVanderHave a pomáhá kontrolovat hloubku výsevu a vzdálenost mezi semeny na poli.

Po této proceduře se semena musejí dosušit, aby nezačala klíčit. Následně se opět zabalí do oktabínů a vzorek se odešle do laboratoře kvality. Zde se ještě naposledy testuje vitalita, velikost, množství účinných látek moření a vlhkost.

SESVanderHave - povlak na zpracování osiva
SESVanderHave - zpracování obalených osiv

Balení

Když osiva projdou zkouškami kvality ve všech fázích výrobního procesu, konečně mohou být zvážena, zabalena a označena. Štítek balení obsahuje všechny nezbytné údaje, jako je informace o odrůdě, kalibraci semen, moření a další potřebné údaje.

Tímto způsobem společnost SESVanderHave den co den vyrábí osiva cukrové řepy splňující specifické potřeby pěstitelů i cukrovarnického průmyslu. Společnost SESVanderHave již přinesla na trh stovky úspěšných odrůd a řadu dalších ještě vytvoří!

SESVanderHave - obaly na zpracování osiva