Menu
luk

04. Markforsøg

SESVanderHave tester tilpasningerne af disse materialer, nu kaldet hybrider, til forskellige forhold med markforsøg på tværs af de primære vækstområder for sukkerroer over flere år. Disse markforsøg er et kritisk skridt i forskningsprocessen, hvor vi selvfølgelig beslutter, hvilke af de bedste hybrider, der skal beholdes.

Markforsøg

SESVanderHave udfører tusindvis af markforsøg rundt om i verden - fra USA til Rusland - hvor frøene kan testes under de lokale produktionsbetingelser. I samarbejde med erfarne lokale dyrkere testes eksperimentelle hybrider sammen med de bedst godkendte sorter for at bekræfte, om disse nye sorter præsterer bedre end "kontrolsorterne".

I løbet af vækstperioden overvåger SESVanderHaves markeksperter de forskellige områder for fremkomst, skadedyr og sygdomstolerance, tolerance mod at gå i frø og andre plantegenskaber.

Høsten

I slutningen af vækstsæsonen høster SESVanderHaves forskningspersonale markforsøgene med specialdesignede forskningshøstere for at måle hver sort for rodudbytte. Sukkerkoncentration og renhed analyseres også for at beregne sukkerudbytte og de økonomiske betalinger, som dyrkerne ville modtage. Efter statistisk analyse hos SVIC træffes der afgørelse om, hvilke hybrider der fortsættes med til videre forskning.

Med flere års data bruger SESVanderHave de bedste hybrider i officielle sortforsøg, institutforsøg med sukkerroer og industriforsøg arrangeret af de enkelte lokale myndigheder. Disse "Official Variety Trials" eller OVT'er, tester nye emner fra hver enkelt frøvirksomhed mod dokumenterede "kontrolsorter" på mange forskellige steder mod trækstandarderne for det pågældende marked.

Sorter testes ofte i OVT'er i to eller tre år eller mere for at påvise stabiliteten af nye emner og overgå enhver sukkerkvalitet og sygdomsbehov på det lokale marked. Kun et begrænset antal indførte sorter vil komme på den officielle godkendelsesliste, som dyrkerne kan vælge imellem.

Så efter mange års udvikling med at kvantificere trækkene, udbyttet, kvaliteten og stabiliteten af de tusindvis af mulige eksperimentelle hybrider til den endelige godkendelse i OVT'er, er nye sorter endelig klar til kommercialisering.