Menu
sluiten

Het syndroom van 'basses richesses' (SBR) is een opkomende suikerbietenziekte die in bepaalde suikerbietenteeltgebieden aan belang wint.

De ziekte wordt geïnduceerd door twee plantpathogene bacteriën en wordt overgedragen door een planthopper. Typische symptomen zijn vergeling en chlorose van oudere bladeren, lancetvormige en asymmetrische nieuwe bladeren en necrose van de vaatwortelbundels.

SBR kan de wortelopbrengst beïnvloeden, maar verlaagt vooral het suikergehalte aanzienlijk, met als gevolg aanzienlijke economische verliezen voor de telers en de suikerindustrie.

Bij aanwezigheid van SBR kan een sterke variabiliteit tussen verschillende genetica en variëteiten worden waargenomen. De experts van SESVanderHave zijn erin geslaagd een eerste oplossing te bieden om de impact van SBR sterk te verminderen.

SESVanderHave blijft zich inzetten voor de suikerbietenteelt en zal zich blijven inspannen om de markt te voorzien van genetische innovatie om de uitdagingen van de bietentelers, zoals SBR, te overwinnen en zo de toekomstige suikerbietenteelt veilig te stellen.

Pentastiridius leporinus: vector van SBR in suikerbieten

SESVanderHave Suikerbietenzaad - Technische fiche ziektes - SBR

Technische datasheet

Download