Menu
sluiten

SESVanderHave is een toonaangevende wereldspeler in de sector van suikerbietenzaden, gespecialiseerd in elk aspect van het productieproces. Ontdek hier wat ons uniek maakt.

Ziekten en plagen

Om het maximale rendement uit uw teelt te halen moet uw suikerbietenzaad met de allerhoogste zorg behandeld worden. Een optimale bescherming van uw teelt is immers heel belangrijk. Eén van de grootste bedreigingen voor uw teelt zijn ziektes.

SESVanderHave suikerbieten - ziektes bladziekte cercospora wortel
Sesvanderhave innovation plant breeding svic research

SESVanderHave Innovation Center (SVIC)

De suikerbietenzaden van SESVanderHave worden in meer dan vijftig landen gezaaid. Die geografische verspreiding beïnvloedt de rassen. We spreken dan over onder meer verschillen in klimaat, grondsoorten en ziektes. In het SVIC kunnen we al deze factoren tot in het kleinste detail analyseren en tegelijkertijd een pasklare oplossing bieden.

CONVISO® SMART

De ALS-technologie is een doeltreffend alternatief voor onkruidbestrijding bij suikerbieten en een belangrijke ontwikkeling voor de suikerbietenteelt.

SESVanderHave suikerbietenzaad - Innovatie - CONVISO®SMART-rassen, ALS-tolerante suikerbieten, behandeling met CONVISO®ONE herbicide, onkruidmanagement
Sesvanderhave sugar beet seed seed processing primed seeds

Geprimed zaad

De overgrote meerderheid van de suikerbietenzaden van SESVanderHave zijn geprimed zaad. Priming betekent dat de zaden worden 'geactiveerd' om een snellere en meer uniforme kieming op het veld te garanderen.

SESVanderHave suikerbietenzaad - Innovatie - Onderzoek naar de tropische biet, boeren wieden onkruid tussen de suikerbieten in India, droogteresistentie, waterefficiëntie

Tropische biet

Tropische bieten zijn extra resistent tegen extreme omstandigheden als droogte, temperatuur, overvloedige regenval en exotische ziektes. SESVanderHave heeft – om nog beter te kunnen inspelen op deze extreme condities – sedert enkele jaren geïnvesteerd in verschillende proefvelden in India.

Bio-ethanol

Suikerbieten zijn heuse energieleveranciers en als innovatieve wereldspeler is SESVanderHave dan ook een voortrekker in het onderzoek naar de rol van suikerbieten in de productie van bio-ethanol.

SESVanderHave suikerbietenzaad - Innovatie - Installatie voor biogas van Nordzucker, winnen van bio-ethanol uit suikerbieten

SV Diag Center

Met haar expertise op het gebied van suikerbietenzaad biedt SESVanderHave een unieke service aan: het SV DIAG Center. Daar kunnen telers terecht wanneer ze problemen ondervinden op hun percelen. Wanneer ze dit aan het center melden, kunnen onze experts hulp bieden bij het detecteren van de plaag of het pathogeen.

SESVanderHave suikerbietenzaad - Breeding Kwekers stekbieten proefvelden SV DIAG
Sesvanderhave logo quality label esta certification

ESTA-certificaat

ESTA is het kwaliteitslabel dat de European Seed Association toekent aan bedrijven die hun zaadbewerking met de nodige zorg en oog voor kwaliteit behandelen.