Menu
Inchide

Ultima actualizare: 9 octombrie 2020

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru SESVANDERHAVE NV/SA (în continuare „SESVANDERHAVE”). Noi gestionăm datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare în Belgia (the Belgian Personal Data Protection Act, Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel – 30 iulie 2018), în Regulamentul general pentru protecția datelor din 2016 (RGPD - General Data Protection Regulation) și cu dispozițiile prevăzute în alte legi, regulamente și norme aplicabile. SESVANDERHAVE poate modifica această politică de confidențialitate la anumite intervale. Pe acest site web, puteți consulta întotdeauna cea mai recentă versiune a politicii noastre de confidențialitate.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

SESVanderhave, având sediul social la 3300 Tienen, Industriepark 15, numărul de înregistrare 0431.431.749, numărul de telefon +32 16 80 82 11, este operatorul de date care vă prelucrează datele cu caracter personal definite în continuare.

Ce date colectăm și în ce scop colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dvs?

În primul rând vă putem confirma că simpla vizitare a site-ului nostru web www.sesvanderhave.com și/sau a magazinului online www.eshop.sesvanderhave.com nu vă dezvăluie identitatea, ci numai unele informații care includ, dar nu se limitează furnizorul de servicii de internet pe care îl utilizați.

Mai jos puteți să aflați activitățile diferite de prelucrare pe care le realizăm.

 • Dacă ne trimiteți un mesaj e-mail, vom utiliza datele cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon etc.) pe care optați să ni le dezvăluiți pentru a răspunde la întrebările sau comentariile dvs. și pentru a ne ocupa de comenzile dvs. sau ca parte a îndeplinirii unui contract, în temeiul necesității de a lua măsuri precontractuale.

Perioada de păstrare a datelor: Noi vă păstrăm datele cu caracter personal timp de până la 10 ani după ce ați devenit inactiv(ă) în calitate de persoană de contact.

 • Dacă vă înscrieți pentru a primi buletine informative sau invitații la evenimentele companiei noastre, de exemplu prin aplicația de pe site-ul nostru web www.sesvanderhave.com, vom folosi datele dvs. cu caracter personal (numele și adresa de e-mail) pentru a vă trimite comunicarea solicitată, în temeiul executării unui contract încheiat cu dvs., în special abonamentul dvs. la buletinele noastre informative sau la evenimente.

Perioada de păstrare a datelor: Noi vă păstrăm datele cu caracter personal timp de până la 10 ani după ce ați devenit inactiv(ă) în calitate de persoană de contact.

 • În contextul relației noastre comerciale cu dvs., vă putem trimite, de asemenea, buletine informative sau invitații din proprie inițiativă, de exemplu în scopuri promoționale, pe baza interesului nostru legitim. Interesul nostru legitim este de a vă trata mai bine în calitate de client, menținându-vă informat(ă) în ceea ce privește activitățile și produsele noastre. Dacă nu doriți să mai primiți aceste buletine informative și invitații, vă puteți opune acestui lucru în orice moment.

Perioada de păstrare a datelor: Noi vă păstrăm datele cu caracter personal timp de până la 10 ani după ce ați devenit inactiv(ă) în calitate de client (numai dacă nu vă opuneți acestui lucru).

 • Noi colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal (numele, adresa, adresa de e-mail, compania pe care o reprezentați, numărul de telefon) pentru a vă gestiona înregistrarea ca utilizator al magazinului online. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului încheiat cu dvs. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a vă înregistra în calitate de client al magazinului online, în caz contrar înregistrarea dvs. nu ar putea fi gestionată.

Perioada de păstrare a datelor: Noi păstrăm datele dvs. cu caracter personal până când vă ștergeți contul sau după zece ani de inactivitate.

 • Noi putem să colectăm și să prelucrăm datele cu caracter personal (numele, adresa, adresa de e-mail, compania pe care o reprezentați, detaliile comenzilor, detaliile plăților, numărul de client, codul fiscal sau numărul de înregistrare, numărul de telefon) cu scopul de a furniza serviciile noastre, de exemplu, în cazul în care comandați produsele noastre prin site-ul nostru web sau prin oricare dintre magazinele noastre online, în temeiul executării contractului încheiat cu dvs.

Perioada de păstrare a datelor: Noi păstrăm datele dvs. cu caracter personal timp de până la 10 ani după furnizarea serviciului, de exemplu, o comandă.

 • În final, dacă utilizați opțiunea de a candida la un post sau de a vă trimite CV-ul online prin intermediul site-ului nostru web, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a vă evalua candidatura în contextul luării unor măsuri precontractuale și pentru a păstra o listă de rezervă cu candidați, în temeiul necesității de a ne proteja interesul legitim. Interesul nostru legitim este de a lua legătura cu dvs. ulterior în ceea ce privește o oportunitate de angajare în cazul în care nu există un post liber disponibil imediat. Dacă nu doriți să fiți inclus(ă) pe lista de rezervă, vă puteți opune acestui lucru în orice moment.

Perioada de păstrare a datelor: Noi vă păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă de cel mult 10 ani de la candidatura dvs.

Noi colectăm numai date cu caracter personal absolut necesare în privința activităților menționate mai sus.

Transferul datelor dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de noi sau de oricare dintre afiliații noștri, atât în interiorul, cât și în afara UE, în scopurile specificate mai sus. Întrucât unele țări din afara Uniunii Europene nu oferă un nivel de protecție a datelor cu caracter personal similar cu cel din Uniunea Europeană, noi am stabilit garanții contractuale pentru ca și acestea să se conformeze Regulamentului general european privind protecția datelor din 2016. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise terților din afara Grupului SESVANDERHAVE, exceptând în legătură cu furnizarea serviciilor noastre. Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, transferate către terți din afara Grupului SESVANDERHAVE și către terți din țări din afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vom aranja garanțiile contractuale menționate mai sus.

Drepturile dvs.

Dvs. aveți o serie de drepturi:

 • Aveți întotdeauna dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal.
 • Aveți întotdeauna dreptul de corectare a datelor dvs. cu caracter personal.
 • Aveți întotdeauna dreptul de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de limitare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în ceea ce vă privește.
 • Aveți dreptul de vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
 • Aveți întotdeauna dreptul de retragere a consimțământului atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are loc în temeiul consimțământului dvs.
 • Aveți întotdeauna dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct.
 • Aveți dreptul la portabilitatea datelor.

Solicitările în acest sens pot fi trimise la SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIA sau la privacy@sesvanderhave.com.

Dvs. aveți întotdeauna dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă în zona în care locuiți. Pentru Belgia, aceasta este:

Autoritatea pentru protecția datelor
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00.
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Linkuri externe

Site-ul nostru web poate conține ocazional linkuri care se referă la site-urile terților. SESVANDERHAVE nu are nicio influență asupra conținutului și structurii site-urilor furnizorilor externi. Prezenta politică de confidențialitate a datelor nu se aplică acestora. Vizitați aceste linkuri pe propriul dvs. risc.

Securitatea datelor dvs.

SESVANDERHAVE a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii sau împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.