Menu
zatvoriť

Palivo budúcnosti

Mnoho ľudí nevie, že cukrová repa je tiež významným zdrojom bioetanolu. Bioetanol je základnou surovinou pre výrobu biopalív, ktorý je v súčasnosti odvetvím veľkého záujmu.

Cukrová repa je teda skutočným zdrojom energie, a ako inovatívny globálny hráč, SESVanderHave je tiež priekopníkom v oblasti výskumu v úlohe cukrovej repy pri výrobe bioetanolu.

"Vývoj Tropickej Repy v SESVanderHave a nové aplikácie cukrovej repy sú symbolom SESVanderHave a jej nepretržitého hľadania pre zdokonaľovanie sa a obnovy ", hovorí Jean-Noël Evrard.

"Vďaka svojmu oddanému výskumu, veľkej flexibilite a rozsiahlemu poznaniu miestnych trhov, SESVanderHave je skutočne globálnym hráčom na medzinárodnom trhu s osivami cukrovej repy."