Menu
zatvoriť

Diagnostické centrum SESVanderHave

SV Diag je špeciálne oddelenie diagnostiky spoločnosti SESVanderHave. Kedykoľvek, keď má pestovateľ problémové pole cukrovej repy , oznámi to svojmu miestnemu obchodnému zástupcovi,a následne je odobraná vzorka a zaslaná do strediska SV Diag, kde naši odborníci pripravujú identifikáciu patogénu alebo škodcu. Pestovateľovi potom môže byť poskytnutá správna rada na základe rýchlej a presnej diagnózy.

SESVanderHave - svdiag analýza skleníka 2