Menu
zatvoriť

02. Analýza trhu

Začíname s rozsiahlou analýzou trhu s cieľom identifikovať výzvy v každom regióne z hľadiska klímy, typu pôdy, potrieb cukrovarníckeho priemyslu, hrozieb ako choroby alebo škodcovia, atď. Tieto problémy podrobne zmapujeme a v spolupráci s cukrovarníckym priemyslom, ústavmi a zväzom pestovateľov stanovujeme vlastnosti perfektnej odrody cukrovej repy pre daný trh. Tieto charakteristiky sa označujú ako "znaky" a prispôsobená cukrová repa môže obsahovať rôzne znaky, dokonale kombinované v jedinej odrode cukrovej repy.

Dokonalú cukrovú repu

Naši analytici definujú plán pre každý región a každé rôznorodé podmienky, s cielom vytvoriť "dokonalú cukrovú repu". Tento plán sa prenáša na našich šľachtitelov, ktorí pracujú vela rokov na uskutočnení trebných výskumných a vývojových prác potrebných na dodanie novej odrody.

Okrem toho spoločnosť SESVanderHave neustále predvída budúce potreby pestovateľov a cukrovarníckeho priemyslu. Aké choroby sa objavia v priebehu desiatich rokov? Bude obmedzené použitie a registrácia pesticídov? Ako sa bude trh s cukrom vyvíjať v budúcnosti? Toto predurčuje úzku spoluprácu s cukrovarníckym priemyslom.

Sesvanderhave seed processing analysis perfect beet